КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Про деякі рудименти давніх обрядів у сучасному міському весіллі

Завадська В.В. Про деякі рудименти давніх обрядів у сучасному міському весіллі // Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2010. – С. 116-126. – Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/0Bz–cSn9eS7zcDVXM2ZmRDd1Qzg/view

У статті розглянуто деякі елементи традиційного українського весілля, що мають місце у сучасному шлюбному ритуалі. Автор робить спробу проаналізувати, якої трансформації набули ті чи інші вірування та звичаї у сучасному міському весіллі.  Провідною є  думка про те, що, незважаючи на значні зміни, які відбулися у традиційній обрядовості, її міфологічна сутність залишилася недоторканою і є зрозумілою для учасників весілля: весільні обряди, як і у давнину, спрямовані на поєднання/примирення двох родів, влаштування майбутнього щасливого життя молодих, забезпечення плодючості й добробуту.

Ключові слова: весілля (сучасне, традиційне), міфологічний світогляд. рід, обряд, традиція, шлюб.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки