КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Поезія Тараса Шевченка «Заворожи мені, волхве…» – еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного сприйняття

Завадська В.В. Поезія Тараса Шевченка «Заворожи мені, волхве…» – еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного сприйняття // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 38. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. –  К., 2013. – С. 90-93. – Режим доступу:

https://sites.google.com/site/kpiukrmova/

У статті проаналізовано поезію «Заворожи мені, волхве…» з точки зору суміжного християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світогляду автора у контексті психологічного стану ліричного героя. Вірш був написаний у 1844 році й присвячений відомому актору М.С.Щепкіну, з яким Тараса Григоровича споріднювало не лише кріпацьке минуле обох видатних людей, але й особисті дружні взаємини. Ця невелика за обсягом поезія привертає увагу сумішшю особистих переживань, глибокої релігійності, а також характерної традиційної обрядовості та язичництва.

Ключові слова: Шевченко Т., Щепкін М., обряд запечатування, міфологічний  світогляд, християнське світосприйняття.