КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини

Завадська В.В. Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини [Електронний ресурс] / В.В. Завадська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 12 березня 2015 р.). – Режим доступу :

https://sites.google.com/site/kpiukrmova/

http://www.politolog-rdgu.com/jdownloads/zavadska_v.v..pdf

Міфологічні уявлення є обов’язковою світоглядною складовою, а колективна міфологічна пам’ять – один з компонентів культури будь-якого суспільства. На різних етапах суспільної діяльності міфологічне світосприйняття проявляється у різних формах та різною мірою, що залежить від багатьох соціокультурних чинників, як-то: науково-технічний прогрес, соціально-політичний устрій, еволюція виробництва, творення культурних цінностей, нарешті – індивідуальний рівень розвитку особистості, що веде до власного міфотворення як частини загальнокультурного міфологічного процесу. У статті розглянуто особливості міфологічного мислення як одного із типів колективної пам’яті народу, показано, як елементи міфу функціонують у сучасному суспільстві, і як вони можуть бути використані з метою маніпуляції суспільною думкою.

Ключові слова: міфологічне мислення, міф, колективна пам’ять.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки