КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Мережа Інтернет як глобальний комунікативний міфопростір: предметно-символічна суть

Завадська В.В.  Мережа Інтернет як глобальний комунікативний міфопростір: предметно-символічна суть. – Режим доступу:

https://drive.google.com/open?id=0Bz–cSn9eS7zYmtHMFQ5bFBETjQ

З появою Інтернету спілкування у мережі стало об’єктом спостереження та аналізу вчених різних напрямків гуманітарної науки: філософів, політологів, лінгвістів, соціологів, істориків, фольклористів, міфологів. У статті йдеться про мережу Інтернет як про особливий комунікативний простір, що виконує міфотворчу роль і за ступенем ритуалізації не відрізняється від традиційного. Важливим є те, що мережевий  міфопростір використовує як символічне поле лексичні одиниці, графеми, відео-, аудіо-, фотоматеріали, малюнки. Таким чином, на відміну від традиційної, поєднуються вербальна та предметна сфери, виробляється власна неоміфологічна культура.

Ключові слова: Інтернет-комунікація, міфологічна свідомість, символ, міфопростір.