КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Ложка як антропоморфний образ української міфології // Матеріали до української етнології

Завадська В.В. Ложка як антропоморфний образ української міфології // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць НАН України ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Асоціація етнологів. – Вип. 4 (7). – К., 2004. – С.232-236. – Режим доступу:

https://sites.google.com/site/kpiukrmova/

Однією з особливостей міфологічного світогляду є поліфункціональність речей. Точніше, неоднозначність їх сприйняття людською свідомістю, наявність двох планів побутування предмета як сакрального, ритуального, дотичного до сфери духовної та як буденного, побутового, цілком профанного. Ложка належить до тих предметів. Численний фольклорний та етнографічний матеріал демонструє зв’язок ложки з певною особою та використання її у обрядах як предмета ритуального, що може бути посередником між світом людей та світом предків.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки