КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Українізми в сучасному російськомовному медіа-тексті

Українізми в сучасному російськомовному медіа-тексті

Стаття присвячена характеристиці особливостей використання українізмів у російському газетному мовленні, їхній класифікації та визначає способи адаптації та функції, які вони виконують у журналістському мовленні.  Актуальність такого дослідження спричинена відсутністю спільної думки вчених щодо щодо природи українізмів та їх функцій в іномовному дискурсі. У статті використані матеріали періодичних видань соціально-політичного спрямування за 2012-2014 роки.

Матеріал дослідження ілюструє тенденцію до збільшення таких одиниць у дискурсі з метою особливої виразності, висловлення позитивної чи негативної оцінки чи формування певного образу країни, державного службовця, організації чи установи.  Українські лексеми привертають увагу читача і таким чином виконують важливі стильові та стилістичні завдання.

http://www.ukr-slov.com.ua/nauka.php

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки