КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Анотація

Решетилов К.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Україна

ДОСВІД  УКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА ЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

Перехід освіти на українську мову викладання, що здійснюється відповідно до Конституції України, законів про мову і освіту, державних програм та ін., поставив перед викладачами, науковцями й мовознавцями низку значних наукових, технічних, методологічних завдань. У практичному відношенні ці завдання зводяться до створення сучасної термінологічної бази природничих наук та видання різноманітної навчально-довідкової літератури українською мовою для навчальних закладів різних типів.
Особливе місце посідають в наш час термінологічні словники, які необхідні науковим працівникам, інженерам, викладачам, студентам різних спеціальностей. Словників такого типу потребують широкі кола науково-технічної громадськості, працівники видавництв і  редакцій,  інженерно-технічний персонал на виробництві.
Термінологічні словники, крім свого прямого призначення – дати український переклад російських термінів, покликані сприяти упорядкуванню і нормалізації української науково-технічної термінології.

Читати далі…

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки