КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КУРСУ «Історія української культури»

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра української мови, літератури та культури
доц. Лук’янчук Л.Я.  
     
КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

З КУРСУ «Історія української культури» для студентів усіх факультетів
                                                          Київ – 2012        
                                                                                                        
Анотація    Курс «Історія української культури» дає можливістьстудентам НТУУ «КПІ» вивчити закономірності процесу розвитку світової культури і усвідомити значущість культурної спадщини українського народу як складової частини цього процесу. У посібнику подані довідкові та методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання: контрольні питання та завдання для самостійної роботи студентів над вивченням навчального матеріалу; різноманітні види завдань, за допомогою яких студент може самостійно перевірити свої знання з історії української культури: тестові творчі завдання різного характеру; тематика реферативних завдань з даного курсу, варіанти завдань для модульної контрольної роботи, положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з курсу «Історія української культури». Завершується посібник списком літератури до вивчення курсу. Використання пропонованих матеріалів допоможе студентам у вивченні історії української культури, сприятиме гармонійному розвиткові студентів, долученню їх до глибинних джерел культури та духовності людства.