КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КУРСУ «Історія української культури»

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра української мови, літератури та культури
доц. Лук’янчук Л.Я.  
     
КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

З КУРСУ «Історія української культури» для студентів усіх факультетів
                                                          Київ – 2012        
                                                                                                        
Анотація    Курс «Історія української культури» дає можливістьстудентам НТУУ «КПІ» вивчити закономірності процесу розвитку світової культури і усвідомити значущість культурної спадщини українського народу як складової частини цього процесу. У посібнику подані довідкові та методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання: контрольні питання та завдання для самостійної роботи студентів над вивченням навчального матеріалу; різноманітні види завдань, за допомогою яких студент може самостійно перевірити свої знання з історії української культури: тестові творчі завдання різного характеру; тематика реферативних завдань з даного курсу, варіанти завдань для модульної контрольної роботи, положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з курсу «Історія української культури». Завершується посібник списком літератури до вивчення курсу. Використання пропонованих матеріалів допоможе студентам у вивченні історії української культури, сприятиме гармонійному розвиткові студентів, долученню їх до глибинних джерел культури та духовності людства.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки