КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Про гурток

 

Студентський науковий гурток «Культура наукової мови» на кафедрі української мови, літератури та культури,  розпочав свою роботу у березні 2015 р. Керівниками гуртка є викладачі кафедри Тільняк Неоніла Василівна та Сидоренко Лілія Миколаївна. Робота гуртка відбувається 1 раз на два місяці. План роботи гуртка додається.

Робота студентського наукового гуртка здійснюється відповідно до наукового напрямкукафедри «Культура мови та її функціонування у професійному дискурсі спеціаліста».

Робота гуртка відрізняється  тематичною різноманітністю та застосуванням специфічнихформ, прийомів таметодів навчання.
Основними темами гуртка є:
Поняття та розробка дослідницьких текстів.
Способи фіксації прочитаного матеріалу.
Організація основної частини курсової / дипломної роботи.
Особливості наукового стилю.
Поняття плагіату. Наслідки плагіату.

Порядок і правила оформлення списку використаних джерел. Правила бібліографічного опису книг, журнальних і газетних статей. Види бібліографічних посилань.

Підготовка до усного виступу для захисту наукової роботи. Типові мовленнєві помилки під час захисту наукової роботи.

Рекомендації до ведення наукової дискусії.
Традиційними видами роботи студентського наукового гуртка є:
-читання лекцій з різних тематик;
-написання статей, доповідей і їх обговорення на засіданні гуртка;
– підготовка та апробація доповідей до наукових конференцій.

Гуртківці можуть виступаюти зі своїми науковими роботами на студентських науково-практичних конференціях.

Тематика і зміст відображають новітні досягнення науки, техніки, мистецтва. Заняття в гуртку проводяться у формі бесід, колоквіумів, практичних робіт. Метою додаткових занять є гармонійний розвиток особистості майбутнього спеціаліста. Робота гуртка спрямована на постійне оновлення змісту додаткових занять.