КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Про конференцію

 І Університетська наукова конференція «День слов’янської писемності, день братів просвітителів Кирила і Мефодія» має на меті вшанувати пам’ять відомих давньоруських культурних діячів та об’єднати молодих науковців навколо актуальних дослідницьких проблем україністики й славістики, а також розширити межі університетського співробітництва у науковій сфері.

Планується робота таких секцій:

Секція № 1. Актуальні проблеми україністики.

Секція № 2. Зіставні мовознавчі студії. Славістика.

Робоча мова конференції: українська.