КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Мислович Наталия Максимовна

 СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, 1975 р.

На кафедрі працює з 2000 року. 

Викладає навчальні дисципліни: "Українська мова за професійним спрямуванням".

Сфера наукових інтересів: література, мова, культура, психологія.

Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/mnm8

Статті:

1. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону

2. Специфіка ділової комунікації

3. М. Драгоманов – письменник, публіцист  (до 175 річчя від дня народження)

4. Володар дум (до ювілею М. Ломоносова, період навчання в Києво-Могилянській академії)

5. Загрози маргінесу (явище діахронії, білінгвізму в українському мовному середовищі

6.
Тарас Шевченко – письменник ХХІ сторіччя: до 200 річчя від дня народження

7. Основи психолінгвістики (розробка до факультативного курсу)

Методичні матеріали:

Робочі навчальні програми:

Білети до іспитів , Напрями підготовки: 6.030601 – «менеджмент», 6.030507 – «маркетинг»;   – «соціологія»

Модульна контрольна робота (семестровий текстовий підсумок для напрямку гр. УВ, УЗ, УІ 31, 32), 

Конспект практичних занять на тему «Алгоритм наукової комунікації», 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки