КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Онуфрієнко Олена Петрівна

Онуфрієнко Олена Петрівна

ДОЦЕНТ

Завідувач кафедри української мови, літератури та культури, доцент, канд. філол. наук.
 
Коротке резюме
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Викладала в школі № 59 українську мову та літературу, була редактором у видавництві «Наукова думка», в журналах «Народна творчість та етнографія», «Український фізичний журнал». Працювала молодшим науковим співробітником в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні, Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка та Бібліотеці АН України ім. В.І. Вернадського у відділі стародруків. З 1989 року працює в НТУУ «КПІ» й очолила кафедру української мови літератури та культури.
З 1995 р. до 1998 р. читала лекції у Державному комітеті України по водному господарству, Міністерстві Меліорації України, запровадила курси з вивчення української мови для службовців різного рівня, викладала в Інституті підвищення кваліфікації «Укрводприроди» курси «Українська мова» та «Українська культура» для службовців цієї системи різного рівня.
З 1995 року була головою предметної комісії з української мови та літератури НТУУ «КПІ».
З 1995 р. до 2003 р. працювала на факультеті довузівської підготовки, організовувала курси для абітурієнтів і забезпечувала навчальний процес методичними матеріалами.
Член товариства «Просвіта», член Вченої ради НТУУ «КПІ», член Вченої ради факультету лінгвістики, стипендіат Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого.
 
Контакти:
204-82-04 (кафедра)
(063) 996-81-60
(098) 230-28-77
 
 
web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/oop4
 
Дисципліни, які викладає: Вступ до романо-германського мовознавства, Загальне мовознавство.
 
Наукова робота

термінологія, літературознавство

Участь в конференціях

 1. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському та світовому контексті» (Ужгород, 2005)
 2. Круглий стіл до 20‑літнього ювілею кафедри української мови, літератури та культури. Здобутки кафедри української мови на шляху впровадження української мови в усіх сферах діяльності Національного університету України «Київський політехнічний інститут» (Київ, 2009)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Діалог культур: пріоритети сучасного розвитку України» (Київ, 2010)
 4. Науково-практична конференція до відкриття портретної галереї НТУУ «КПІ» «Українці в світі» (Київ, 2011)
 5. Міжнародна конференція «Творчість Лесі Українки у світовому культурному контексті» (Київ, 2012)
 6. Засідання робочої групи проекту «Карти історії технологій» (Київ, 2013)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Духовні цінності християнства в українській культурі: віхи тисячоліть» (до 2015-річчя хрещення Київської Русі)
 8. Круглий стіл на пошану пам’яті Лесі Ставицької «Видатні сучасниці в українській науці» (Київ, 2013)
 9. Міжнародна наукова конференція «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика» (Київ, 2013)
 10. Науково-практична конференція «Гуманітарні засади національної освіти в технічних навчальних закладах», присвячена 25‑літтю кафедри української мови, літератури та культури (м. Київ, 2014)
 11. Міжнародний науковий конгрес “Іван Франко: Я єсть пролог…” (до 160-річчя від дня народження) (м. Львів, 2016)
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека». Національна історична бібліотека України, 20.04.2017 р.
 13. ХХХІ Щорічна наукова франківська конференція «Сил твоїх безмірність»: міждисциплінарність сучасного франкознавства». Львівський національний університет імені І. Франка, Інститут франкознавства, 6 жовтня 2017 р.
 14. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Культура текст особистість (українські перспективи)» (м. Київ, 01.06.2017 р.)
 15. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» (до 80 р. від дня народження доктор філол. наук професора Л.Г. Голомб. (м. Ужгород, 19.04.2018)
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини: стан та перспективи» (м. Київ, 11.06.2018)
 17. Наукова конференція «Сучасні засади культуротворення в Україні» (м. Київ, 19.10.2018)

Публікації

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня

2000 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних за спеціальністю 10.01.01 – «українська література». Тема: «Дискурс національної ідентичності у творчому надбанні Лесі Українки».

Методична робота

Участь у семінарах:

 1. Всеукраїнська нарада з питань викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямувнням)» у вищих навчальних закладах (Київ, 2009) (доповідь)
 2. Науково-методичний семінар «Проблеми викладання «Української культури» студентам технічних факультетів» (2011)
 3. Науково-методичний семінар «Курс «Українська культура» на гуманітарних факультетах» (2012)
 4. Науково-методичний семінар «Історія української культури» (2013)
 5. Науково-методичний семінар «Проблеми національної ідентифікації культури» (2015)
 6. Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про конференцію)
 7. Науковий круглий стіл «Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні». Інститут культурології Національної академії мистецтв України. (м. Київ, 24.05.2018)
 8. Засади перекладацької діяльності поетів-модерністів початку ХХ ст. ( 2019 )
 9. Культурологія як складова гуманітарної освіти лінгвістів (2019)
 10. Засади становлення і формування української культури (2019)

Методичні розробки

 1. Онуфрієнко О. Українська мова та література. Письмовий та усний екзамени. Посібник / М. Кульчинський, Л. Лук’янчук. К.: НТУУ «КПІ» ФДП, 1996. – 99 с. (анотація)
 2. Посібник з української мови та літератури для вступників до технічних вузів. [З грифом МОН України]. К.: НТУУ «КПІ» ФДП, 1997. – 90 с. (анотація)
 3. Культура мови: Навчальний посібник. К.: Вид-ня ІПК «Укрводприрода», 1998. – 46 с.
 4. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для слухачів ФДП НТУУ «КПІ» на 1998/1999 навчальний рік. – 20 с.
 5. Українська література: від давнини до сучасності: Випуск 2. Нова українська література (Тема 6-10) для слухачів ФДП НТТУ «КПІ» по підготовці до ПАКР № 2 з української мови та літератури (1997 – 1998 н.р.). К.: ФДП НТУУ «КПІ», 1998. – 16 с.
 6. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для ФДП. К.: НТУУ «КПІ», 1999. – 20 с.
 7. Творчі завдання до курсу українознавства. К.: Вид-во «Політехніка», 1999. – 16 с.
 8. Методичні рекомендації до написання твору на вільну тему та критерії оцінювання для ФДП. К., НТУУ «КПІ», 2000. – 25 с.
 9. Тестування з української мови та літератури: переказ із творчим завданням. К.: НТУУ «КПІ», 2001. – 64 с.
 10. Онуфрієнко О. Краса українського письменства / О. Онуфрієнко, О. Карбовська. К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 425 с.
 11. Онуфрієнко О. Довідник з синтаксису сучасної української мови професійного спрямування / О. Онуфрієнко, О. Карбовська. – К., 2013.

Підвищення кваліфікації

 1. Стажування на кафедрі культури мовлення ДПУ імені М. Драгоманова (березень-червень, 2012)

Організаційно-виховна діяльність

Олімпіади

Співорганізатор та голова конкурсного комітету таких загальноуніверситетських, конкурсів й олімпіад:

 1. Щорічна олімпіада з уркаїської мови «Майстер грамоти»;
 2. Першого етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка.

Поза аудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Організатор низки міжнародних і загальноуніверситетських студентських конференцій, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура, вчора, сьогодні, завжди», Загальноуніверситетська науково-практична студентська конференція «Ораторське мистецтво та мистецтво красномовства» під егідою українського культурно-освітнього центру НТУУ «КПІ», Науково- практична конференція студентів «Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури», Науково-практична конференція «Українці у світі», Науково-практична конференція «День слов’янської та української писемності», Шевченківські читання.

Щорічно відвідує зі студентами музеї, виставки, театри Києва.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки