КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Редагування

 1. Комп’ютерне проектування зварювальних установок: Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: П.Ю. Сидоренко, 2012. – 129 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 2. Управління проектами у зварюванні: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 7.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, 2012. – 30 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 3. Комп’ютерне проектування зварювальних установок: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: П.Ю. Сидоренко, 2012. – 21 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 4. Ремонт та налагодження зварювальних джерел живлення та установок: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050504.02 «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, М.В. Шевченко, А.Є. Пірумов, 2012. – 14 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 5. Технічні засоби автоматизації: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, М.В. Шевченко, А.Є. Пірумов, 2012. – 14 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 6. Управління проектами у зварюванні: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050504.02 «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, М.В. Шевченко, А.Є. Пірумов, 2012. – 13 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 7. Механічне зварювальне обладнання: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Р.М. Рижов, В.В. Кочубей, 2013. – 37 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №7 від 18.03.2013 р.)
 8. Механічне зварювальне обладнання: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: В.В. Кочубей, 2013. – 22 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №7 від 18.03.2013 р.)
 9. Основи САПР: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: В.В. Кочубей, 2013. – 15 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №7 від 18.03.2013 р.)
 10. Проектування робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8).050504.02 зварювальні установки / Уклад.: Р.М. Рижов, 2013. – 14 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №6 від 27.02.2013 р.)
 11. Проектування, роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів за напрямом 050504 “Зварювання”, спеціальності 7.050504 – “Зварювальні установки”. / Уклад.: Р.М. Рижов, Є.П. Чвертко, П.Ю. Сидоренко, 2012. – 89 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.12 р.)
 12. Проектування роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за 050504 “Зварювання”, спеціальності 8.05050402 – “Зварювальні установки”. / Уклад.: Р.М. Рижов, Є.П. Чвертко, П.Ю. Сидоренко, 2013. – 90 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ»
 13. Проектування роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом 050504 “Зварювання”, спеціальності 7.05050402 – “Зварювальні установки”. / Уклад.: Р.М. Рижов, П.Ю. Сидоренко, Є.П. Чвертко, 2012. – 40 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.12 р.)
 14. Проектування роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8).050504.02 зварювальні установки / Уклад.: Р.М. Рижов, 2013. – 23 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №6 від 27.02.2013 р.)
 15. Проектування роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8).050504.02 «зварювальні установки». / Уклад.: Р.М. Рижов, 2013. – 18 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №6 від 27.02.2013 р.)
 16. Проектування складально-зварювальних верстатів, установок та ліній: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів за напрямом 050504 “Зварювання”, спеціальності 7.05050402 – “Зварювальні установки”. / Уклад.: Р.М. Рижов, П.Ю. Сидоренко, Є.П. Чвертко, 2012. – 41 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 17. Проектування складально-зварювальних верстатів, установок та ліній: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за напрямом 050504 “Зварювання”, спеціальності 8.05050402 – “Зварювальні установки”. / Уклад.: П.Ю. Сидоренко, Р.М. Рижов, 2012. – 41 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 18. Проектування складально-зварювальних верстатів, установок та ліній: Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямом 050504 “Зварювання”, спеціальності 7.05050402, 8.05050402 – “Зварювальні установки”. / Уклад.: П.Ю. Сидоренко, 2012 – 100 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 19. Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8).050504.02 зварювальні установки / Уклад.: Р.М. Рижов, 2013. – 14 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №6 від 27 лютого 2013 р.)
 20. Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи: методичні вказівки для підготовки до модульної контрольної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8)050504.02 «зварювальні установки». / Укладач: Р.М. Рижов, 2013. – 9 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №6 від 27.02.2013 р.)
 21. Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8).050504.02 «зварювальні установки». / Уклад.: Р.М. Рижов, 2013. – 21 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №6 від 27.02.2013 р.)
 22. Ремонт та налагодження зварювальних джерел живлення та установок: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7.05050402 «зварювальні установки». / Уклад.: М.В. Шевченко, Є.П. Чвертко, А.Є. Пірумов, 2012. – 25 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 23. Ремонт та налагодження зварювальних джерел живлення та установок: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7.05050402 «зварювальні установки». / Уклад.: М.В. Шевченко, Є.П. Чвертко, 2012. – 32 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 24. Ремонт та налагодження зварювальних джерел живлення та установок: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7.05050402 «зварювальні установки». / Уклад.: М.В. Шевченко, Є.П. Чвертко, А.Є. Пірумов, 2012. – 27 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 25. САПР в зварюванні: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 050504 «Зварювання», спеціальності 7(8).050504.02 «зварювальні установки». / Уклад.: В.В. Кочубей, 2013. – 15 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №7 від 18.03.2013 р.)
 26. Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: І.О. Скачков 2012. – 13 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від 19 листопада 2012 р.)
 27. Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до практичних занять з ку­рсу для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: І.О. Скачков, 2012. – 6 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від 19.11.2012 р.)
 28. Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: І.О. Скачков, 2012. – 13 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від 19.11.2012 р.)
 29. Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до вивчення курсу для сту­дентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальнос­ті «зварювальні установки». / Уклад.: І.О. Скачков, 2012. – 9 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від 19.11.2012 р.)
 30. Технічні засоби автоматизації: опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, 2012. – 166 с. Конспект лекцій призначено для студентів напряму підготовки 050504 «зварювання» спеціальності «зварювальні установки». Конспект охоплює питання загальних відомостей про технічні засоби автоматизації та їх проектування, основні поняття управлення технологічним процесом, контролю параметрів процесу та стану обладнання у зварюванні, характеристик основних груп ТЗА, показники надійності систем та методи їх підвищення. Конспект рекомендовано як допоміжний матеріал при вивченні дисципліни «Технічні засоби автоматизації». Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Методичною радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 31. Технічні засоби автоматизації: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, М.В. Шевченко, 2012. – 40 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 32. Технічні засоби автоматизації: Методичні вказівки для підготовки до модульної контрольної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, 2012. – 17 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 33. Технічні засоби автоматизації: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, М.В. Шевченко, 2012. – 48 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 34. Технічні засоби автоматизації: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання», спеціальності «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, 2012. – 32 с. Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 35. Управління проектами у зварюванні: конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом 7.050504 «Зварювання», спеціальності 7.050504.02 «зварювальні установки». / Уклад.: Є.П. Чвертко, 2012. – 121 с. Конспект лекцій призначено для студентів напряму підготовки 7.050504 «зварювання» спеціальності «зварювальні установки». Конспект охоплює питання загальних відомостей про основні функції управління проектами: організацію, планування та контроль. Конспект рекомендовано як допоміжний матеріал при вивченні дисципліни «Управління проектами у зварюванні». Редактор: К.В. Решетилов Гриф надано Методичною радою ЗФ НТУУ «КПІ» (Протокол №2 від 22.10.2012 р.)
 36. Стандартні системи управління. Аналіз і оцінювання: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні» / С.К. Фомічов, І.О. Скачков, В.В. Лисак, О.А. Гаєвський, А.В. Банін; відпов. ред. К.В. Решетилов. – Київ: КІМ, 2018. – 154 с. ISBN 978-617-628-032-3
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки