ВИКЛАДАЧ

Закінчила Харківський державний університет, філологічний факультет, 1994 р.

На кафедрі працює з 1994 року. Викладач.

Контакти:  050 5052405, omnovak@ukr.net

Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/nom17

Дисципліни, які викладає: Українська мова за професійним спрямуванням.

Сфера наукових інтересів: література, психологія, філософія, естетика, культура, мова.

Голова Польського культурно-освітнього товариства «Родина».
 

Наукова робота

Участь у конференціях

2014 рік

Міжнар. наук.-практ. конф. «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття,1914-2014» (листопад)

Польсько-українська конференції «Oświata polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju» («Польська освіта в Україні. Сучасні проблеми і перспективи розвитку»). Львів, 29-30 листопада.

2003 рік

7-а Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість врятує світ», НТУУ «КПІ».

2001 рік

6-а Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість свободи як свобода творчості», НТУУ «КПІ».

Публікації

1. Проблема свободи творчості як проблема зречення власного «я» /О. М. Новак // Матеріали 6-ї Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість свободи як свобода творчості»: зб. тез. – К.:НТУУ «КПІ», 2001 (кількість друк. стор. – 1).

2. До проблеми ментальних засад українського модернізму / О. М. Новак // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2001. – №2. – 176 с. – С. 147 – 157 (кількість друк. стор. – 10).

3. Ментальна зумовленість культуротворчого процесу в Україні (ґендерний аспект) / О. М. Новак // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2001. – Випуск 9.- 156 с. – С.127-133 (кількість друк. стор. – 6).

4. Самозречення як інтенція творчості Лесі Українки / О.М. Новак // Матеріали 7-ї Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість врятує світ»: зб. тез. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 512 с. – С.203-204 (кількість друк. стор. – 2).

5. Самозречення як інтенція творчості Лесі Українки (філософсько-антропологічний аспект) / О.М. Новак // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. – №2. – ?с. (кількість друк. стор. – 7). 

6. Самозречення як інтенція творчості Лесі Українки (філософсько-антропологічний аспект) / О.М. Новак, НТУУ “КПІ” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.107-117.; Назва органа сертифікації: Вчена рада ФЛ; № сертифікату Протокол №8; дата 06.06.2011

7. Ісмаїл Гаспринський: власне просвітництво заради просвітництва кримськотатарського етносу / О.М.Новак, Л.Ш. Динікова // Науковий журнал “Культура народів Причорномор’я”. – № 237. – Симферополь, 2012. – С. 147-151.

8. Коли поєднується етнічний та громадянський націоналізм / О.М. Новак // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття,1914-2014»: зб. тез. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – С. 115-116.

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня: 2000-2004 рр. – аспірантура (заочна форма навчання) при кафедрі філософії НТУУ «КПІ», наук. керівник – доц., к.філос. н. Федорова І.І. 

Методична робота 

Методичні розробки

Контрольно-тестові завдання до 2 кредитного модуля з курсу “Українська мова професійного спрямування” для студентів технічних напрямків підготовки. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 31 с. – Сайт кафедри

Контрольно-тестові завдання до 1 кредитного модуля з курсу “Українська мова професійного спрямування” для студентів технічних напрямків підготовки. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 30 с. – Сайт кафедриРозробка  екзаменаційних білетів та практичних завдань до білетів УМПС для студентів 4 курсу ТЕФ (2013, 2014 рр.)

 
Підвищення кваліфікації

Компʼютерна грамотність викладача. Поглиблений рівень – в НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» (березень-квітень 2013 р.). Свідоцтво – реєстраційний № 487-2013.

Створення і використання web-ресурсів навчальної дисципліни – лютий-березень 2015 р.

Організаційно-виховна діяльність

2015 рік
1. Науково-практична конференція для студентів 4 курсу ТЕФ «До проблем української науково-технічної термінології» (24 березня).

2014 рік
1.Загальноуніверситетський літературний конкурс “У слові розкривається душа” (жовтень-листопад).

2.Літературний конкурс, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка (березень-травень 2014).

2013 рік
1. Конкурс для молодих поетів і прозаїків на кращий твір малої форми до Дня української писемності та мови (вересень-листопад). 

2012 рік
1. Загальноуніверситетський літературний конкурс до Дня української писемності та мови (жовтень-листопад).

 Позааудиторна робота зі студентами

Проведення екскурсій до Національного музею літератури України (щорічно).

Зустріч з Костянтином Тищенком у Лінґвістичному музеї при НДУУ ім. Т.Г. Шевченка (студенти ФАКСу, 2012 р.).

Проведення екскурсії до Львова (2012 рік).