КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Решетилов Кирило Вадимович

Решетилов Кирило Вадимович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчив КДУ ім. Т.Г. Шевченка, філологічний факультет, 1991 р.

На кафедрі працює з 1991 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української культури».

Контакти:

9498@i.ua

Telegram: Reshetylov

Telegram: https://t.me/Reshetylov

web-сторінка викладача – 2067.jimdo.com, intellect.kumlk.kpi.ua/profile/rkv11

Наукова робота

Участь в конференціях

 1. VI Міжнародна науково-технічна конференція. «Досконалість зварювання – комплексний підхід». Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 24-25 квітня 2012 р.
 2. «Перспективні питання світової науки». Болгарія, Софія, 15-22 грудня 2014 р.
 3. «Сучасні наукові досягнення». Болгарія, Софія, 15-22 березня 2015 р.
 4. Міжнародна наукова конференція «Наука без кордонів» (Science Without Borders). Велика Британія, Шеффілд, 30 березня – 7 квітня 2015 р.
 5. Міжнародна наукова конференція «Achievement of high school – 2016» (17-25 November 2016). – София, Република България
 6. Міжнародна наукова конференція «Conduct of modern science – 2016» (November 30 – December 7, 2016). – Sheffield, England
 7. Міжнародна наукова конференція «Strategiczne pytania światowej nauki – 2017» (7-15 lutego 2017). – Przemysl, Poland. – 2017
 8. Міжнародна наукова конференція «Dny vĕdy – 2017» (22-30 března 2017). – Praha
 9. Міжнародна наукова конференція «Science without borders – 2017» (March 30 – April 7, 2017). – Sheffield, England
 10. Міжнародна наукова конференція «Science and civilization – 2017» (November 30 – December 7). – Sheffield, England
 11. Міжнародна наукова конференція «Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2017» (7-15 grudnia 2017). – Przemysl, Poland
 12. Міжнародна наукова конференція «Areas of scientific thought – 2018/2019» (December 30, 2018 – January 7, 2019). – Sheffield, England
 13. Міжнародна наукова конференція «Ключови въпроси в съвременната наука – 2019» (15-22 април 2019). – София, Република България
 14. Міжнародна наукова конференція «Efektivní nástroje moderních věd – 2019» (22-30 dubna 2019). – Praha
 15. Міжнародна наукова конференція «Cutting-edge science – 2019» (April 30 – May 7, 2019). – Sheffield, England
 16. PowerPoint – помічник чи вбивця інтелекту // Materials of the XV International scientific and practical Conference «Areas of scientific thought – 2018/2019» (December 30, 2018 – January 7, 2019). – Sheffield, England. – 2018. – Volume 10. – 104 p. – P. 27-29
 17. Формування української літератури на рубежі середньовічних епох // Материали за XV международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2019» (15-22 април 2019). – София. – 2019. – Volume 10. – 72 с. – С. 68-70
 18. Жанрово-стильова особливість барокової української літератури // Materiály XV Mezinárodní vědecko – praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2019» (22-30 dubna 2019). – Praha. – 2019. – Volume 11. – 124 s. – S. 64-66
 19. Вплив просвітницьких поглядів Григорія Сковороди на розвиток української літератури // Materials of the XV International scientific and practical Conference «Cutting-edge science – 2019» (April 30 – May 7, 2019). – Sheffield. – 2019. – Volume 10. – 76 p. – P. 64-66

Публікації

 1. Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти / К.В. Решетилов // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – №1. – С. 58-62
 2. Російсько-український словник зварювальної термінології / укл. К.В. Решетилов (Отримав гриф електронного засобу навчального призначення ЗФ № 8/3-12. Надано гриф «Рекомендовано вченою радою зварювального факультету НТУУ «КПІ» від 26 березня 2012 р., протокол № 8). – 66 с.
 3. Іншомовні запозичення – корисні і шкідливі / К.В. Решетилов // м-ли за 10-та Международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката». – София, 2014. – Т. 13. – 104 с. – С. 73-76. – (Серия «Филологични науки») (анотація)
 4. Культурологічні підходи до викладання гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі / К.В. Решетилов // Materials of the XI International scientific and practical conference «SCIENCE WITHOUT BORDERS – 2015» (March 30 – April 7, 2015). – Sheffield: SCIENCE AND EDUCATION LTD, 2015. – (Volume 12 Pedagogical sciences) (анотація)
 5. Досвід укладання російсько-українського словника зварювальних термінів / Решетилов К.В. (анотація)
 6. Український лінгвопуризм вчора і сьогодні / Решетилов К.В., студент зварювального факультету Московченко Д.А. (анотація)
 7. Латинізми в сучасній українській літературній мові / Решетилов К.В., студент зварювального факультету Кузнєцов В.О. (анотація)
 8. Молодіжні татуювання – мода, навіювання чи субкультураРешетилов К.В., студент видавничо-поліграфічного інституту Куліш А.С. (анотація)
 9. Тарас Шевченко – розмаїття трактувань / К.В. Решетилов, С.М. Медвєдєв // Материали за 12-а международна научна практична конференция «Achievement of high school – 2016» (17-25 November 2016). – София, Република България. – 2016. – Том 10. – 104 с. – С. 86-88
 10. Формування гуманістичних поглядів Тараса Шевченка в роки дитинства та юнацтва / К.В. Решетилов, М.М. Наконечна // Materials of the XII International scientific and practical conference «Conduct of modern science – 2016» (November 30 – December 7, 2016). – Sheffield, England. – 2016. – Volume 13. – 78 р. – Р. 52-55
 11. Творчість Тараса Шевченка 1843-1847 років / К.В. Решетило, Н.А. Гур’янова // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2017» (7-15 lutego 2017). – Przemysl, Poland. – 2017. – Tom 6. – 88 s. – S. 63-65
 12. Філософія серця Тараса Шевченка / К.В. Решетилов, М.В. Дроб’язко // Materiаly XIII Mezinаrodnі vĕdecko-praktickа conference «Dny vĕdy – 2017» (22-30 března 2017). – Praha. – 2017. – Volume 5. – 88 s. – S. 73-76
 13. Глибокий ліризм природи та історія України – основи власної філософії Тараса Шевченка / К.В. Решетилов, Д.А. Московченко // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science without borders – 2017» (March 30 – April 7, 2017). – Sheffield, England. – 2017. – Volume 7. – 120 р. – Р. 113-115
 14. Слов’яни і Схід / К.В. Решетилов, А.Р. Рижова // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science and civilization – 2017» (November 30 – December 7). – Sheffield, England. – 2017. – Volume 10. – 76 p. – P. 57-60
 15. Мовні новації Григорія Сковороди / К.В. Решетилов, Т.С. Решетник // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2017» (7-15 grudnia 2017). – Przemysl, Poland. – 2017. – Volume 10. – 68 s. – S. 47-49
 16. Вплив латини на поетичну творчість Сковороди / К.В. Решетилов, В.Р. Пересецький // Areas of scientific thought: materials of the XIII International scientific and practical сonference (December 30 – January 7). – Sheffield, England, 2018. – Volume 7. – 72 p. – P. 67-69
 17. Джерела творчості Глібова-байкаря / К.В. Решетилов, Є.С. Пономаренко // Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci: materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (7-15 stycznia 2018). Przemysl, Poland, 2018. – Volume 7. – 104 s. – S. 99-101
 18. Оригінальність творчого доробку Леоніда Глібова / К.В. Решетилов, Б.В. Чередничок // Science and civilization: materials of the XIII International scientific and practical сonference (January 30 – February 7). – Sheffield, England, 2018. – Volume 9. – 68 p. – P. 64-66
 19. Кирило і Мефодій – слов’янські просвітителі / К.В. Решетилов, К.В. Гладун // Ключови въпроси в съвременната наука: материали за XIV международна научна практична конференция (15-22 април 2018). – София, Република България, 2018. – Volume 5. – 88 с. – С. 22-25

РЕДАГУВАННЯ

Методична робота

Участь у семінарах кафедри:
Використання мультимедійних технологій на заняттях з української мови у вищій школі

Підвищення кваліфікації

З 04.11.2014 до 26.12.2014 підвищував кваліфікацію в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ». Виконав випускну роботу на тему «Розроблення веб-сторінки викладача» з оцінкою «відмінно». СВІДОЦТВО 12СПВ 120511