КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Решетилов Кирило Вадимович

Решетилов Кирило Вадимович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчив КДУ ім. Т.Г. Шевченка, філологічний факультет, 1991 р.

На кафедрі працює з 1991 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української культури».

Контакти:

9498@i.ua

Telegram: Reshetylov

Telegram: https://t.me/Reshetylov

web-сторінка викладача – 2067.jimdo.com, intellect.kumlk.kpi.ua/profile/rkv11

 

Публікації

  1. Решетилов К.В. Упровадження дистанційної моделі навчання як виклик розвитку освіти в Україні. Академічні візії. 2022. Вип. 13. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/339 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7895870
  1. Решетилов К. В. Інтеграція сучасних технологій в дистанційну форму педагогічної діяльності: особливості опанування та креативність втілення. Академічні візії. 2022. Вип. 14. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/347 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7919755
  1. Решетилов К.В. Теоретичні та методичні основи ролі викладача у формуванні інтелектуального студентського соціуму. Академічні візії. 2023. Вип. 17. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/issue/view/12  
  1. Решетилов К.В. Аналіз інноваційних методик викладання українського професійного мовлення в умовах війни. Перспективи та інновації науки. 2023. № 7 (25). С. 238– 249. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/4058/4081 DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-7(25)-238-249
  1. Наукові публікації, індексовані у Web of Science (англійською мовою) Reshetylov, K., Rajab Aljad, R., Panchenko, H., Bukliv, R., Vynograd, O. (2022). Digital transformation of education and science: responses to modern challenges. Amazonia Investiga. Vol. 11 (Is. 58). Р. 202–211. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2182 DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.58.10.22 (Індексація: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000959249600022) http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7704922

Участь у семінарах кафедри:

   «Мовні новації Григорія Сковороди», лютий 2019.

   «Формування української літератури на рубежі середньовічних епох», жовтень 2019.

   «Поява писемності та становлення самосвідомості давніх слов’ян», листопад 2021.

   «Роль кирило-мефодіївської традиції в історії слов’янської писемності», травень 2022.

   «Проблема використання PowerPoint у сучасній вищій освіті», листопад(??) 2022

   «Досвід укладання словника технічних термінів», квітень 2023.

 

Підвищення кваліфікації

   З 22.11.2018 по 28.12.2018 підвищував кваліфікацію в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ» за програмою «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» (108 академічних годин). СВІДОЦТВО ПК №5340

   З 25 жовтня 2022 року по 09 грудня 2022 року підвищив кваліфікацію в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»  за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» (108 академічних годин). СВІДОЦТВО ПК № 02070921/007540-22

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки