​ВИКЛАДАЧ

Закінчила Харківський державний університет, філологічний факультет, 1994 р.

На кафедрі працює з 1994 року. Викладач.

Контакти:

(050) 505-24-05
(067) 606-84-10

omnovak@ukr.net

Instagram – olenanovak8

Facebook – Олена Новак

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/nom17

Сфера наукових інтересів: література, психологія, філософія, естетика, культура, мова.

Голова Польського культурно-освітнього товариства «Родина» (www.facebook.com/Польське-культурно-освітнє-товариство-Родина).

2017 року удостоєна відзнаки “Zasłużony dla Kultury Polskiej” – “Заслужений діяч культури Польщі”.

Наукова робота

Участь у конференціях

 1. 6-а Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість свободи як свобода творчості», НТУУ «КПІ». – 2001 рік
 2. 7-а Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість врятує світ», НТУУ «КПІ». – 2003 рік
 3. Міжнар. наук.-практ. конф. «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014» (листопад). – 2014 рік
 4. Польсько-українська конференції «Oświata polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju» («Польська освіта в Україні. Сучасні проблеми і перспективи розвитку»). Львів, 29-30 листопада 2014 рік
 5. Міжнародна наукова конференція «Полоністика у ХХІ ст.: між локальним та глобальним. До 190-річчя польської філології у Львівському університеті» (19-20 листопада 2016 р.). Проходила курси підвищення кваліфікації на «Warsztatach językowych dla nauczycieli przedmiotów ojczystych» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (17-18 листопада 2016 р.)
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Поляки в Україні: історична пам’ять у вимірі доброчинності» (25.05.2018, м. Київ)
 7. Міжкультурна комунікація: лексичні бар’єрипри вивченні польської мови / Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року [Електронне видання]. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 118 с. – С. 25-27

Публікації

 1. Проблема свободи творчості як проблема зречення власного «я» / О.М. Новак // Матеріали 6-ї Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість свободи як свобода творчості»: зб. тез. – К.: НТУУ «КПІ», 2001 (кількість друк. стор. – 1)
 2. До проблеми ментальних засад українського модернізму / О.М. Новак // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2001. – №2. – 176 с. – С. 147-157 (кількість друк. стор. – 10)
 3. Ментальна зумовленість культуротворчого процесу в Україні (ґендерний аспект) / О.М. Новак // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2001. – Випуск 9. – 156 с. – С. 127-133 (кількість друк. стор. – 6)
 4. Самозречення як інтенція творчості Лесі Українки / О.М. Новак // Матеріали 7-ї Міжнарод. наук.-практ. конф. «Творчість врятує світ»: зб. тез. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 512 с. – С. 203-204 (кількість друк. стор. – 2)
 5. Самозречення як інтенція творчості Лесі Українки (філософсько-антропологічний аспект) / О.М. Новак // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. – №2 (кількість друк. стор. – 7)
 6. Самозречення як інтенція творчості Лесі Українки (філософсько-антропологічний аспект) / О.М. Новак, НТУУ “КПІ” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144 с., С. 107-117; Назва органа сертифікації: Вчена рада ФЛ; № сертифікату Протокол №8; дата 06.06.2011
 7. Ісмаїл Гаспринський: власне просвітництво заради просвітництва кримськотатарського етносу / О.М. Новак, Л.Ш. Динікова // Науковий журнал “Культура народів Причорномор’я”. – № 237. – Симферополь, 2012. – С. 147-151
 8. Коли поєднується етнічний та громадянський націоналізм / О.М. Новак // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014»: зб. тез. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – С. 115-116
 9. «Język ojczysty jako żródło samoidentyfikacji osoby» / Materiały II Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Polacy na Ukrainie: historyczna pamięć w aspekcie filantropiji», 2018. – с. 33-36

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня: 2000-2004 рр. – аспірантура (заочна форма навчання) при кафедрі філософії НТУУ «КПІ», наук. керівник – доц., канд. філос. наук Федорова І.І. 

Методична робота

Методичні розробки

 1. Контрольно-тестові завдання до 2 кредитного модуля з курсу “Українська мова професійного спрямування” для студентів технічних напрямків підготовки. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 31 с. – Сайт кафедри
 2. Контрольно-тестові завдання до 1 кредитного модуля з курсу “Українська мова професійного спрямування” для студентів технічних напрямків підготовки. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 30 с. – Сайт кафедри Розробка екзаменаційних білетів та практичних завдань до білетів УМПС для студентів 4 курсу ТЕФ (2013, 2014 рр.)

Підвищення кваліфікації

 1. Компʼютерна грамотність викладача. Поглиблений рівень – в НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» (березень-квітень 2013 р.). Свідоцтво – реєстраційний №487-2013
 2. «Створення і використання web-ресурсів навчальної дисципліни», НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» (03.02.2015 – 20.03.2015 р.), сертифікат ПК №4338
 3. Мовно-методичний курс. Львівський національний університет ім. Івана Франка та Фундація «Свобода і демократія» (Fudacja “Wolność i Demokrcja”), свідоцтво №10/2016 від 18.11.2016 р.
 4. Методичний курс «Викладання польської мови як іноземної». Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Фундація «Свобода і демократія» (Fudacja “Wolność i Demokrcja”), свідоцтво №180/2017 від 7.10.2017 р.

Організаційно-виховна діяльність

 1. Загальноуніверситетський літературний конкурс до Дня української писемності та мови (жовтень-листопад 2012 р.)
 2. Конкурс для молодих поетів і прозаїків на кращий твір малої форми до Дня української писемності та мови (вересень-листопад 2013 р.)
 3. Загальноуніверситетський літературний конкурс “У слові розкривається душа” (жовтень-листопад 2014 р.)
 4. Літературний конкурс, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка (березень-травень 2014 р.)
 5. Науково-практична конференція для студентів 4 курсу ТЕФ «До проблем української науково-технічної термінології» (24 березня 2015 р.)

Позааудиторна робота зі студентами

Проведення екскурсій до Національного музею літератури України (щорічно).

Зустріч з Костянтином Тищенком у Лінґвістичному музеї при НДУУ ім. Т.Г. Шевченка (студенти ФАКСу, 2012 р.).

Проведення екскурсії до Львова (2012 рік).

Літературний конкурс для студентів і співробітників університету «У слові розкривається душа».