КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Денисюк Сергій Петрович

Денисюк Сергій Петрович

ДОЦЕНТ

Закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, 1994 р.

На кафедрі працює з 2012 року.

Наукове звання – доцент. Науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

Викладає навчальну дисципліну “Українська мова за професійним спрямуванням”.

Сфера наукових інтересів – українознавство.

Контакти:

(097) 443-12-30

sdenchik@gmail.com

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/dsp5

НАУКОВА РОБОТА

ПУБЛІКАЦІЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Міжнародна наукова конференція “Українство в європейському цивілізованому просторі”; Назва доповіді – Європейський вимір української літератури у науковій концепції Ю. Шевельова. Київ, 25.10.2012
 2. Всеукраїнська наукова конференція “Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців”; Назва доповіді – Шевченкознавчі дослідження Ю. Шевельова (Шереха). Канева, 30.05.2013
 3. VІІІ Міжнародний конгрес україністів “Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпритації та сучасні рецензії (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка)”; Назва доповіді – Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова. Київ, 21.10.2013
 4. Міжнародна науково-практична конференція “Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства”; Назва доповіді – Ю. Шевельов про духовний провід у процесах національно-культурного відродження України. Київ, 24.10.2013
 5. Всеукраїнська наукова конференція “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі; Назва доповіді – Мовна ситуація в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст. в оцінці Юрія Шевельова. Київ, 12.11.2013
 6. Всеукраїнська наукова конференція “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” присвячена до 85-річчя Ю. Мушкетика; Назва доповіді  Українознавчий характер літературної спадщини Ю. Мушкетика. Київ. 10.04.2014
 7. Міжнародна науково-практична конференція “Тарас Шевченка у долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони”; Назва доповіді – Тарас Шевченко у рецепції українських модерністів початку ХХ ст. Київ, 05.03.2014
 8. Міжнародна науково-практична конференція “Документ, мова, соціум: теорія та практика”; Назва доповіді – Актуальність шевченкознавчих досліджень Ю. Шевельова. Київ, 11.04.2014
 9. Круглий стіл-презинтація “Шевченківська енциклопедія: минуле, сучасне, майбутнє”; Назва доповіді – Досвід енциклопедичного шевченкознавства в Україні і світі. Київ, 19.03.2014
 10. Науковий конгрес «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження) (м. Львів, 22-24.09.2016 р.)
 11. Наукова конференція «Консолідація українства в умовах внутрішніх трансформацій та зовнішніх загроз» (м. Київ, 27.10.2016 р.)
 12. Міжнародна наукова конференція «Чинники консолідації українства в епоху пост колоніалізму». Центр українознавства філософського факультету Київського університету ім. Т. Шевченка, 26 жовтня 2017 р.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Корифеї української літератури і науки: фундаментальний внесок неокласиків», присвяченої 95-літтю кафедри української літератури НПУ імені М.П. Драгоманова та 80-річчю від дня трагічної загибелі її професорів Миколи Зерова та Павла Филиповича. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, 10-11 листопада 2017 р.
 14. ХХХІ Щорічна наукова франківська конференція «Сил твоїх безмірність»: міждисциплінарність сучасного франкознавства». Львівський національний університет імені І. Франка, Інститут франкознавства, 6 жовтня 2017 р.
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі». МОіН України, АНВО України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 9 листопада 2017 р.
 16. Міжнародна конференція «Національна ідентичність у мові і культурі» (22-23.03.2018, м. Київ)
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» (03-04.04.2018, м. Київ)
 18. Міжнародна наукова конференція «Консолідаційна проблематика постколоніальної доби в сучасному українознавчому дискурсі» (25.10.2018, м. Київ)
 19. Міжвузівський семінар «Сучасна філологія: теорія та практика» (28.02.2018, м. Київ)
 20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» (09.11.2018, м. Київ)
 21. Іван Франко в інтерпретації критиків журналу «Українська хата» (1909-1914)» // Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 54-59
 22. Участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди», керівництво секцією «Культура українського народу: історія та сучасність», 2019

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Інформаційний ринок України / Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7/8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – К.: НАУ, 2011. – 44 с. / Щур Н.О., Литвинська С.В., Заскалета В.П., Бурлакова І.В.

Методичні семінари: 
Основні тенденції розвитку лінгвокультурології.
Актуальні проблеми сучасного українознавства
.

Підвищення кваліфікації:
Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету. Назва курсу “Менеджмент освітянської діяльності”
Свідоцтво 12СПК 615865 (24.02.09-27.04.09)

НМК “Інститут післядипломної освіти” НТУУ “КПІ”. Назва курсу “Створення і викладання веб-ресурсів навчальної дисципліни” Свідоцтво ІПО 0389

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки