КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Герасимчук Валентина Андріївна

Герасимчук Валентина Андріївна

ORCID ID: 0000-0001-8896-8478  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZinrCmkAAAAJ&hl

 • доктор філософських наук зі спеціальності – зі  спеціальності  00.08 – естетика (ДД 006877 від 08.10.2008)
 • професор кафедри української мови, літератури та культури

Cтаж науково-педагогічної роботи:

 33 роки.

Навчальні дисципліни:

 • Філософські засади наукової діяльності: Філософські проблеми мовознавства
  • Філософія мови
  • Засади усного професійного мовлення (риторика)
  • Українська мова за професійним спрямуванням

Основні напрями досліджень:

 • методологія гуманітарних досліджень;
  • філософія мови;
  • філософія культури;
  • лінгвокультурологія;
  • естетика;
  • філософія художнього тексту;
  • епістемологія художнього і нехудожнього пізнання.

Інформація про наукову діяльність:

Понад 200 наукових публікацій, участь у  50 міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Підготовлено одного кандидата культурології.

Монографія:
• Герасимчук В, (2007). Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. К.: Парапан, 392 с.

Навчальні посібники (Гриф Міносвіти):
• Герасимчук, В. (1995). Цікаве українознавство. К.:Віпол, 386с.
• Герасимчук, В. (1995). Майже все про числівник. К.: Віпол, 122с.

 • Герасимчук, В. & Нечипоренко, А. (2002). Антропоніми: історія і сучасність. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002, 152с.

Енциклопедії, словники:
• Герасимчук, В. Українська Літературна Енциклопедія.

Т.1., доп. перевид. Т.1,ст.: Виговський І., Вігурська О.; Т.2, ст..: Дмитренко О.; Т.3,статті: Наливайко Д.;
• Герасимчук, В. Шевченківська Енциклопедія.

Т.1, ст..: Вінграновський М. (у співавт.); Т.2, ст.: Гуреїв О., Гуменна Д., Дмитренко О., «Запорожская старина».
• Герасимчук, В. & Ванін,В. Рос.-укр. словник з нарисної геометрії, загального машинобудування та комп’ютерної графіки. (8 тис.сл.). Гриф Міносвіти. К.:Либідь, 1994.

 • Російсько-український словник екологічних термінів та словосполук (16 тис.слів) (2004). (Герасимчук В.А.: редактор-лексикограф). Київ.: Інститут охорони навколишнього середовища НАН України.

 

Основні публікації (за останні 5 років):

 • Герасимчук, В. (2024). Антропоцентричні та сцієнтистські методи дослідження у гуманітарному знанні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського.Серія: «Філологія та журналістика», Том 35 (74), № 2, 2024.
 • Герасимчук, В. (2024). «Такою він мене любив – то промовляють її очі…» (Образ Ликери Полусмак у житті та творчості Тараса Шевченка). «Культура України», № 84, 2024.
 • Герасимчук, В.(2023). Метафізика кохання у творчості та житті Лесі Українки". Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том. 34 (73) № 1, 2023, 20– http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/archive
 • Герасимчук, В. (2020). Зважай на масу того, що зважуєш (одиниці вимірювання ваги, маси та об’єму). Дивослово. №4, 34–41. https://dyvoslovo.com.ua
 • Герасимчук, В. (2019). Функціональний контур мовної картини світу. Мова і культура, вип. 22, т IIІ (197),164 –169. https://burago.com.ua
 • Герасимчук, В. (2019). Таїна числа. Ірраціональні смисли числових образів. Дивослово. № 3. – К., 41–46. https://dyvoslovo.com.ua
 • Герасимчук, В. (2019). Просторові виміри в українському мовленні: їх буттєві сенси та фізичні значення. Дивослово. №10, 29–35. https://dyvoslovo.com.ua/archive/10_2019/statya_09/
 • Герасимчук, В. (2019). Буття в культурі мовної особистості /Мова і культура. Вип. 197, Київ, 2019, Випуск 22, Том IIІ (198),  92 –98. https://burago.com.ua

Тези

 • Герасимчук, В.(2024). Кореляція дуалістичних методів дослідження в гуманітарному знанні // XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «Scientific Research: Modern Challenges and Prospects» SECTION: CULTUROLOGY April 24–26, 2024. Prague, Czech Republic, 37–
 • Герасимчук, В.(2022). Актуальність художнього пізнання. // Українська мова,культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі: .Матеріали міжн.наук.-практ.конф., м. Київ (9–10 лютого 2022 р.). http://kumlk.kpi.ua/sites/default/files
 • Герасимчук, В. (2021). Семантичний простір художнього і нехудожнього слова. Topical Issues of Modern Science, Society and Education.Матеріали III міжн.наук.-практ.конф. м. Харків (3–5 жовтня 2021р.),  737–742.
 • Герасимчук, В. (2021). Драма великого кохання («Лісова пісня» Лесі Українки). Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення (До 150-річчя від дня народження Лесі Українки.Матеріали IV міжн. очно-дистанц. наук-практ.конф.,м. Київ ( 25–26 лютого 2021р.),65–67. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/zbirka_konferenciya.pdf
 • Герасимчук,В. (2020). Культурні ідентичності в полікультурному суспільстві. Соціокомунікативний простір України: Історія та сьогодення ( До 125річчя від дня народження Максима Рильського). Матеріали всеукр.наук.-практ.конф. м.Київ, ( 20– 21 лютого 2020р.), 76– 7 https://nubip.edu.ua / default/ files 2020
 • Герасимчук, В.(2019). Культурологічне обґрунтування мовної картини світу. Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі:  (присвяченій 30-літтю кафедри української мови, літератури та культури КПІ ім. Ігоря Сікорського), м. Київ (18 жовтня 2019 р.), 37–40.
 • Герасимчук, В. (2019). Тарас Шевченко: демократичні рефлексії української культури. Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти (до 205–річчя від дня народження).Матеріали міжнар.наук.-практ. конф.м.Київ (12–13 березня 2019 р.),122– https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/zbirka_konferenciya.pdf
 • Герасимчук, В. (2019). Культурологічне обґрунтування мовної картини світу. Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи (присвяченій 30-літтю кафедри української мови, літератури та культури КПІ ім. Ігоря Сікорського), м. Київ (18 жовтня 2019 р.), 37–40.
  http://kumlk.kpi.ua/sites/default/files

 

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

Стажування (Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “МІЖНАРОДНЕ ЛІДЕРСТВО В XXI СТОЛІТТІ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК”-В рамках Міжнародного наукового проєкту “Схід-Захід”(20 ЖОВТНЯ – 9 ГРУДНЯ 2023 РОКУ).

 

Членство у професійних об’єднаннях

Всеукраїнська громадська організація ‘Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики’ (УАКЛіП)

Контакти

телефон:
(+38) 0984613998,
viber (+38)0635788708

e-mail:
valandr1313@gmail.com

Web-сторінка викладача
http://intellect.kymlk.kpi.ua/profile/tli1

www.herasymchuk.org.ua  

Напрям методичної роботи

Методики розвитку креативного мислення і мовлення.

Позааудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Науково-практичні семінари:

 «Шевченківські читання»;

«Філософська поезія: глибинні смисли»