КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Завдання для ДКР

Домашня контрольна робота з курсу “Українська мова професійного спрямування” виконується студентами як складова самостійної роботи студентів протягом навчального семестру при опрацюванні набутих знань, умінь і практичних мовленнєвих навичок з метою скорегувати і поглибити засвоєння навчального матеріалу та підвищити рівень володіння культурою мови професійного спрямування.

Варіант 1

 1. Розкрийте поняття літературної мови. Наведіть стилістично різноманітні зразки української літературної мови — зв’язні висловлення, кожне з яких відповідає певному стилеві і становить абзац.
 2. Подані іменники запишіть у формі родового відмінка однини. Щодо кожного слова наведіть правило, яке визначає вживання відповідного закінчення. Статут, дот, полк, наказ, Севастополь, військовик, обов’язок; виклик, військкомат, командир.
 3. З’ясуйте, які з поданих означень сполучаються з поняттям “керівництво”, а які утворюють терміносполуку з поняттям “керування”. Висновок мотивуйте. Загальне, стернове, автоматичне, колективне, дистанційне, організаційне, централізоване.
 4. Складіть пояснювальну записку. Поясніть причини невиконання домашнього завдання з будь-якої дисципліни.

 

Варіант 2

 1. Розкрийте поняття офіційно-ділового стилю (ОДС). Зазначте основні риси ОДС, наведіть відповідні приклади.
 2. Від кожного з поданих дієслів утворіть найменування суб’єкта дії. Дотримуйте форми чоловічого роду, обов’язкової для цих найменувань у професійно-діловому вжитку. Доповідати, інспектувати, випробовувати, шукати, заступати, спостерігати, перевозити, керувати.
 3. Провідмінюйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках.
 4. Складіть розписку приватного характеру. Поясніть оформлення кількісних даних у розписці.

 

Варіант 3

 1. Охарактеризуйте вимоги до оформлення сучасного документа. Наведіть приклади (на рівні реквізиту), які засвідчують практичну реалізацію зазначених вимог.
 2. Іменники, належні до складу кількісно-іменних сполук, запишіть у потрібній відмінковій формі. Проголосувало чотири (помічник); відрядження на два-три (місяць); нагороджено шістнадцятьох (інструктор); придбано двадцять п’ять (чоботи); обсяг робіт збільшено у п’ять цілих п’ять десятих (раз).
 3. Перекладіть українською мовою типові звороти, уживані в текс- тах розписок. Временное пользование; вышеуказанные материальные ценности; обязаться возвратить данную сумму; получить следующие вещи; заведующий складом.
 4. Складіть наказ про зарахування на роботу. Оберіть назву посади і структур-ний підрозділ, які відповідали б профілеві Вашої майбутньої фахової діяльності.

 

Варіант 4

 1. Утворіть видові пари дієслів. Які засоби утворення видових форм дієслова реалізовані в прикладах? Нумерувати, підраховувати, надійти, під’їхати, скорочувати, розташовувати, призначити, зобов’язувати.
 2. Утворіть порядкові числівники й запишіть їх словами. Поставте наголос. 1625; 2000; 9087; 99876; 10001.
 3. Розкрийте дужки, запишіть сполучники. (Не) мов, (як) що, замість (того) що (б), не (мов) би (то), через (те) що, За (те), (дарма) що, тому (то), (при) чому. то (б) то.
 4. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме.

 

Варіант 5

 1. Перекладіть українською мовою типові мовні звороти, уживані в текстах наказів. В порядке перевода; испытательный срок; ставить на вид (кому); ужесточить требования; личный состав; замещать должность (чью); вынести выговор (кому); ввести должность.
 2. Утворіть відносні прикметники від географічних назв. Красне Село; Новгород-Сіверський; Княжичі; Збараж; Прилуки; Великий Луг; Кременчук; Біла Церква.
 3. Провідміняйте словосполучення. Поставте наголос. Вісімсот сімдесят шість офіцерів.
 4. Складіть заяву про зарахування на роботу. Поясніть склад і оформлення додатків.

 

Варіант 6

 1. Розкрийте поняття терміна. Сформулюйте вимоги щодо вживання термінів у фаховому спілкуванні програмістів. Наведіть приклади, які підтверджують відповідність терміновживання зазначеним вимогам.
 2. Від поданих числівників утворіть відносні прикметники і запишіть їх у буквеній і буквено-цифровій формах. Шістнадцять; сім; чотири; сорок п’ять; один.
 3. Подані іменники запишіть у формі родового відмінка однини. Щодо кожного слова наведіть правило, яке визначає вживання відповідного закінчення. Контроль, матеріал, автомат, танк, облік, бензин, покажчик, годинник, прапорщик, засіб.
 4. Складіть пояснювальну записку; тему визначте самостійно.

 

Варіант № 7

 1. Поставте наголос у словах: Рекогносцирувати, доповідний, пайковий, ненапад, вимога, перепустка, ремінь, підстрелити, кульовий, вивідач.
 2. Перекладіть українською мовою типові звороти, уживані в текстах резюме: управлять автомобилем; состояние здоровья; личные достижения; водительские права; в круг моих обязанностей входит…; рабочий телефон; конкурс на замещение вакантной должности; учебное заведение.
 3. Складіть дві розписки: службову і приватну. Порівняйте ці документи.
 4. Подані іменники запишіть у формі родового відмінка однини. Щодо кожного слова наведіть правило, яке визначає вживання відповідного закінчення. Телефон, десант, відсоток, четвер, вогнегасник, телефакс, квітень, ксерокс, інвентар, комп’ютер.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки