КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Наукові публікації

Бережна Г.В.

  • «Вивчення мовних етикетних норм у курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.8-13.
  • Переклад з італійської мови. Піранделло Л. Блаженної пам’яті Маттіа Паскаль: Роман, п’єси: Пер. з іт. / Передмова О. Пахльовської; Худож.-ілюстратор І.І. Яхін; Худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, В.А. Мурликін. – Харків: Фоліо, 2008. 572с. – (Б-ка світ. літ.). 

Березовенко А.В.  (див. приєднаний файл)