КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Основні напрями методичної роботи кафедри

 • Розробка навчальних та робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра студентам денної та заочної (дистанційної) форми навчання.

 • Розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання (РСО) студентів та технологій організації самостійної роботи студентів (СРС).

 • Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів.

 • Впровадження в навчальний процес нових форм, методів та іноваційних мультимедійних технологій; розробка відповідного методичного забезпечення.

 • Проведення науково-методичних семінарів викладачів кафедри.

 • Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю.

 • Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, методичних вказівок, дидактичних матеріалів.

 • Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

 • Створення бібліотеки на електронних носіях.

 • Організація роботи навчально-методичного кабінету кафедри.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки