КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методична література

  1. Мова ділових паперів: Практ посібнник. / Паламар Л.М., Кацавець Г.М. – К.: Либідь, 1996. – 208с.
  2. Мова ділових паерів:  Практ. посібник. –  4-те вид. / Паламар Л.М., Кацавець Г.М. – К.: Либідь, 2000. – 296с.
  3. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / Паламар Л.М., Кацавець Г.М. – К.: Либідь, 1998. – 296с.
  4. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. / Шевчук С.В. – К.: Вища шк., 1997. – 271с.
  5. Сучасна українська ділова мова: Збірник вправ і матеріалів. / А. Нелюба. – Х.,: Рубікон, 1994. – 48с.
  6. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. / Потелло Н.Я. – К.: МАУП, 1996. – 212с.
  7. Практикум з українського ділового мовлення / Л.Г. Погиба та ін. – К.: Вид-во НА СБУ, 2000. – 301с.
  8. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів . За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276с.
  9. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 3-є вид. / З Мацюк, Н. Станкевич.  –  К.: Каравела, 2009. – 3532с.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки