КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Сучасна українська література

 1. Лідія Голомб. Василь Пачовський. Закарпатські сторінки життя і творчості поета. Шкільна серія. Випуск 6. – Гражда – Карпати, 1999. – 146с.
 2. Поезії О. Теліги та О. Ольжича. Дороговказ. –  К.: Вид. Ім. О. Теліги, 1994. – 44с.
 3. Шевчук В. Предтеча. Роман. – К.: Дніпро, 1972. – 253с.
 4. Хвильовий М.Г. Сині етюди: Новели, оповідання, етюди / Упоряд. Та передм. І.Ф. Драча. – К.: Рад. письменник, 1989. – 423с.
 5. Василь Барка. Жовтий князь. Поезія. –  К.: Наукова думка, 2001. – 297с.
 6. Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. Поезія. – К.: Наукова думка, 1998. – 222с.
 7. Клочек Григорій. Історичний роман Ліни Костенко „Маруся Чурай”: шкільна версія аналізу. – Кіровоград, 1998. – 52с.
 8. Лідія Голомб. Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ століть: Збірник статей. – Ужгород: Гражда, 2005. – 380с.
 9. Кобилянська Ольга. Людина. Царівна: Повісті / Передм. Н.Г. Білоцерківець. – К.: Котигорошко, 1994. – 360с.
 10.  Гузар З.П. Ольга Кобилянська: Семінарій: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1990. – 166с.
 11.  Вознюк В.О. Про Ольгу Кобилянську: Нові матеріали. Роздуми. Знахідки. – К.: Дніпро, 1983. – 183с.
 12.  Кобилянська Ольга. Твори. – К.: Вид-во ЦК ЛКСМУ „Молодь”, 1968. – 541с.
 13.  Томашук Н.О.  Ольга Кобилянська. – К.: Дніпро, 1969. – 234с.
 14. Довженко О.П.  Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник (1941-1956). – К.: Веселка, 1995. – 573с.
 15.  Александр Довженко. (Жизнь в искусстве) – М.: Искусство, 1980. – 304с.
 16.  Поляруш О.Є. Олександр Двженко і фольклор: Монографія. – К.: Вища шк., Головне вид-во, 1988. – 176с.
 17.  Спогади про Олександра Довженка. Полум’яне життя. – К.: Дніпро, 1973. – 718с.
 18.  Довженко О.П. Твори: В 5-ти томах. Т. 5 / Упоряд. Ю. Солнцевої. – К.: Дніпро, 1985. – 359с.
 19.  Косинка Г.М. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Григорія Косинку: Для ст. шк. віку / – К.: Веселка, 1991. – 287с.
 20.  Стус В.С.  Дорога болю: Поезії / Упоряд. М.Х. Коцюбинська. – К.: Рад. письменник, 1990. – 222с.
 21.  Стус В. Золотокоса красуня: Вірші / Упоряд. Д. Стус. – К.: Слово і час, 1992. – 48с.
 22.  Мороз Л.З. „Сто рівноцінних правд”. Парадокси драматургії В  Винниченка.К.: 1994. – 206с.
 23.  Антоненко-Давидович Б.Д. Твори: В 2-х т. – К.: Наук. думка, 1999. – 652с., 741с.
 24.  Коцюбинський Михайло. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. – К.: Рад. школа, 1970. – 318с.
 25.  У вінок Михайлу Коцюбинському: Зб. статей і повідомлень. – К.: Наук. думка, 1967. – 272с.
 26.  Листи до Михайла Коцюбинського. У 3-х т. – К.: Українські пропілеї, 2002. – 367с., 479с., 343с.
 27.  Калиниченко Н.Л. Михайло Коцюбинський: Життя і творчість. – К.: Вид. Акад. Наук Української РСР, 1956. – 270с.
 28.  Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза: Михайло Коцюбинський, Григорій Косинка, Андрій Головко. – К.: 1994. – 158с.
 29.  Самчук Улас. Марія: Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – 416с.
 30.   Хвильовий Микола. Новели, оповідання „Повість про санаторійну зону”. „Вальдшнепи”. Роман. Поетичні твори. Памфлети. Вступ. Ст., упоряд. В.П. Агеєвої. – К.: Наук. думка. – 1995. – 816с.
 31.   Хвильовий Микола. Твори: У 2 т.  – К.: Дніпро, 1990. – 650с., 925с.
 32.  Ольжич О.  Незнаному Воякові. / Упоряд. Л. Череватенка. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 430с.
 33.  Маланюк Є.Ф.  Невичерпальність: Поезії, статті: Для ст. шк. віку / Упоряд. Л.В. Куценко. – К.: Веселка, 1997. – 318с.
 34.  Маланюк Є.Ф. Поезії  / Упоряд. М.Я. Неврлого. – К.: Укр. письменник, 1992. – 318с.
 35.  Гончар О.Т. Чари-Комиші. Новели. – К.: Дніпро, 1975. – 317с.
 36.  Бабишкін Олег. Олесь Гончар. – К.: Дніпро, 1968. – 320с.
 37.  Килимник О.В. Олесь Гончар. Літературний портрет. – К.: Держ.вид-во худ. Літ-ри, 1959. – 117с.
 38.  Гончар О.Т. Прапороносці: Трилогія: Для ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1995. – 463с.
 39.  Гончар О.Т.  Спогад про океан: Новели: Для ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1995. – 398с.
 40.  „Прапороносці” Олеся Гончара і зображення людини на війні:   Мат. творчої конференції. Упорядник М.К. Наєнко.  – К.: Дніпро, 1985. –  141с.
 41.  Гончар О.Т. Письменницькі роздуми. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1980. – 314с.
 42.  Гончар Олесь. Людина і зброя. Роман. т. 4. –   К.: Дніпро, 1978. – 563с.
 43.  Гончар Олесь. Твоя зоря: Роман. – К.: Дніпро, 1982. – 374с.
 44.  Гончар Олесь. Перекоп: Роман. – К.: Дніпро, 1987. – 327с.
 45.   Винниченко І.І. Україна 1920 – 1980-х: депортація, заслання, вислання. – К.: Рада, 1994. – 126с.
 46.  Винниченко Володимир. Краса і сила. / Упоряд. Федченко П. – К.: Дніпро, 1989. – 752с.
 47.  Куліш Микола. П’єси.  – К.: Наук. думка, 2001. – 368с.
 48.  Донцов Д.І. Туга за героїчним:  Постаті та ідеї літературної України: Для ст. шк. віку.  – К.: Веселка, 2003. – 101с.
 49.  Павличко Д.В. Спіраль: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1984. – 110с.
 50.  Павличко Д.В. Вибрані твори в двох томах. Том другий. – К.: Дніпро, 1979. – 478с.
 51.  Ільницький М.М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1985. – 189с.
 52.  Драч І.Ф.  Лист до калини: Поезії: Для ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1994. – 279с.
 53.  Сосюра В. Червона зима: Вибрані твори: Для сер. шк. віку. – К.: Веселка, 1974. – 167с.
 54.  Радченко Євген. Володимир Сосюра: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1967. – 206с.
 55.  Сосюра Володимир. Вибране. – Х.: 1972. – 307с.
 56.  Сосюра В.М. Мазепа. Поема. Лірика. – К.: Дніпро, 2001. – 221с.
 57.  Новиченко Л.М. Вибрані праці: В 2-х т. Т. 1.- К.: Дніпро, 1984. – 437с.
 58.  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. – К.: Дніпро, 1987. – 412с.
 59.  Малишко Андрій: Вибране. – К.: Держ. вид-во худ. літ-ри, 1954. – 273с.
 60.  Дем’янівська Л.С. Андрій Малишко. Життя і творчість. – 2-е вид., перероб. і доп.  – К.: Дніпро, 1985. – 207с.
 61.  Вишня Остап. Вибрані гуморески та фейлетони (1921-1955рр.). – К.: Держ. вид-во худ. літ-ри, 1960. – 479с.
 62.  Вишня Остап. Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи. – К.: Наук. думка, 1984. – 557с. 
 63.  Павличко, Соломія. Листи з Києва. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2000. – 160с.
 64.  Павличко, Соломія. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2000. – 328с.
 65.  Стельмах М.П. Чотири броди. – Роман. У 2-х част. Серія „Романи й повісті”. – К.: Дніпро, 1979. – 285с.
 66.  Стельмах Михайло. Велика рідня. Роман – хроніка. – Х.: Кн. ф-ка ім. Фрунзе, 1967. – 965с.
 67.  Багряний, Іван. Публіцистика: Доп., ст., памфлети, рефлексії, есе / Упоряд. О. Коновал. – К.: Смолоскмп, 1996. – 856с.
 68.  Клочек Григорій. Романи Івана Багряного „Тигролови” і „Сад Гетсиманський”. – Кіровоград: Степова Еллада, 1998. – 80с.
 69.  Багряний Іван. Сад Гетсиманський. – К.: Наук. думка, 2001. – 548с.
 70.  Багряний Іван. ВІРЮ!.. Хрестоматія. Вид. 2-ге. – Чікаго-Харків: Фундація імені Івана Багряного,  2001.
 71.  Багряний І. Тигролови: Роман та оповідання / Упоряд. О.С. Гаврильчено та ін. – К.: Молодь, 1991. – 264с.
 72.  Нудьга Г.А. Українська балада: (З теорії та історії жанру). – К.: Дніпро, 1970. – 257с.
 73.  Тичина Павло. Твори. – К.: Молодь, 1966. – 232с.
 74.  Тичина Павло. Юності непереможний дух.: Поезії. – К.: Молодь, 1974. – 260с.
 75.  Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину. – К.: Дніпро, 1971. – 505с.
 76.  Рильський М. Слово про рідну матір: Поезії. – К.: Молодь, 1977. – 234с.
 77.  Незабутній Максим Рильський. Спогади. – К.: Дніпро, 1968. – 430с.
 78.  Рильський Максим. Вечірні розмови. – К.: Київ. обл. кн.-газ. вид-во, 1962. – 148с.
 79.  Рильський Максим. У 2-х т. – К.: Дніпро, 1976. – 354с., 429с.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки