КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • Редагування. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

  # Автор Назва Рік 1 Дяченко , Юрій Павлович. Редагування технічної літератури : Програма курсу та методичні рекомендації / Уклад. 2003 2 Дяченко , Юрій Павлович. 340 Редагування технічної літератури : Програма практичних занять та методичні рекоменд 2003 3 Блажиевский Ю.М.…

 • Сучасна українська мова. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

  # Автор Назва Рік 1 Ясакова Наталія Юріївна Сучасна українська мова : Завдання і вправи до практичних та самостійних занять для с 2003 2 Януш Ядвига Вацлавівна Сучасна українська мова : Курс лекцій; [Для нефілол. вузів] / Ін-т…

 • Ділова українська мова. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

  # Автор Назва Рік 1 Шевчук Світлана Володимирівна Українське ділове мовлення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук 2000 2 Шевчук Світлана Володимирівна Українське ділове мовлення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.В.…

 • Українська мова за професійним спрямуванням. Наявність літератури в бібліотеці НТУУ «КПІ»

  # Автор Назва Рік 1 Барановська , Лілія Володимирівна. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / Л. В. Барановська [та ін.] 2008

 • Бібліотека

  Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи», присвяченої 30-літтю кафедри української мови, літератури та культури КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Суська Людмила Миколаївна

  Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, 1975р. На кафедрі працює з 1990 року. Старший викладач. Викладає навчальні дисципліни: "Українська мова за професійним спрямуванням". Сфера наукових інтересів – ділова документація,…

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки