КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ

 1. Завдання закладів вищої освіти на сучасному етапі.
 2. Основні помилки під час форми вітання у діловій комунікації.
 3. Правописні зміни у формах звертання в іменах та по батькові.
 4. Форма підпису у діловому листуванні.
 1. Які завдання ставлять заклади вищої освіти на сучасному етапі?

Сучасна заклади вищої освіти потребують створення виховного простору, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, що володіє не лише високою кваліфікацією, а й є багатою творчою особистістю, що вміє правильно розробляти та втілювати свої життєві плани,  самостійно  використовувати  знання  для  розв’язання  будь яких проблем під час ділової комунікації в усному та писемному мовленні.

 • Які основні помилки під час форми вітання трапляються у діловій комунікації?

  Найпоширеніша помилка трапляється під час привітання. Часто у листах виникає питання яку форму обрати «Добрий день» чи «Доброго дня». Сучасні мовознавці рекомендують вживати:

«Добрий день, Олено Петрівно»,

«Добрий вечір, Ірино Миколаївно»,

а форму «доброго» вживати з іменником «ранку»:

«Доброго ранку, колеги» [1].

 • Які правописні зміни трапляються у формах звертання в іменах та по батькові у новій редакції «Українського правопису»?

Найпоширеніша форма звертання – за допомогою імені та по батькові, які вживаємо у кличному відмінку. Тоді змінюються закінчення і в імені, і у по батькові. Як правило, до них додається присудок ввічливості «шановний» або «шановна», «пан» або «пані»:

«Шановна Ліліє Олександрівно!», «Пані Олено!»,

«Шановний Сергію Миколайовичу!», «Пане Юрію!» [1].

Всередині звертання в жодному разі не потрібна кома, вона ставиться лише після нього.

Зміни у новій редакції «Українського правопису» затвердженого

22 травня 2019 року стосуються форм імен та утворених від них форм по батькові. Зміна стосується імені Ігор правильною формою звертання є лише: «Шановний Ігорю Ігорьовичу!»,

раніше було «Шановний Ігоре Ігоровичу!». В імені Олег правильними є дві форми звертання:

«Пане Олеже!» та «Вельмишановний Олегу Олеговичу!» [2].

 • Як правильно закінчувати діловий лист?

Правильно закінчувати діловий лист, особливо при використанні e-mail листування, люди складають постійну форму підпису. Часто можна зустріти приклади:

«З повагою, Сергій Миколайович», або

«З найкращими побажаннями, Сергій Миколайович».

Запам’ятайте, що в обох цих та інших подібних випадках кому перед ім’ям ставити не потрібно!

Тому що це конструкція неповного речення, де опущено присудок. Замість нього можна поставити тире, але воно не є обов’язковим. Отже, якщо «з повагою» вжито перед прізвищем, назвою посади, то між ними правильно писати тире: 

«Із повагою – Сергій Денисюк»,

«Із повагою – завідувачка кафедри української мови, літератури

та культури Олена Онуфрієнко».

Якщо «з повагою» вжито на відстані, від прізвища, назви посади, назви установи, організації або в другому рядку, нижче від них, то між ними не треба вживати ні тире, ні коми [3].

«З повагою  

доцент Сергій Денисюк», або

«Із повагою

 завідувачка кафедри української мови, літератури та культури Олена Онуфрієнко».

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гінзбург М.Д., Требульова І.О., Левіна С.Д., Корніловська І.М. Українська ділова і фахова мова. Практичний посібник на щодень. К.: Центр учбової літератури, 2023.  672 с.
 2. Український правопис. Київ, Науково-виробниче підприємство

«Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Pravopys.2019/ukr.pravopys-2019.pdf (дата звернення: 21.07.2023)

 • Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник.  К.: Літера ЛТД, 2003.  448 c.

Неоніла ТІЛЬНЯК