КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська
Збірник Завадська Кушлаба

Сучасна українська мова в контексті культури

У навчальному посібнику «Сучасна українська мова в контексті культури» системно викладено матеріал, що відповідає змісту освітньої програми «Сучасна українська мова та культура. Українська мова за професійним спрямуванням». Посібник складається із 16-ти практичних робіт, кожна з яких містить теоретичні відомості, вправи та завдання, а також питання для самоконтролю, за якими студент може самостійно перевірити рівень засвоєння матеріалу. Особливу увагу приділено проблемі становлення українського правопису задля розуміння тих новацій, що запроваджені сьогодні, а також питанню місця мови у процесі формування світогляду як індивіда, так і суспільства, нації. Серед практичних завдань подано тексти, зміст яких покликаний охопити не лише навчальний, а й виховний компонент освітнього процесу. Також запропоновано низку вправ, які формують у студентів навички редакторської роботи, що є необхідними для майбутніх фахівців-лінгвістів.

Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Філологія. Буде також корисним для студентів інших гуманітарних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів та усіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми сучасної української мови та культури.