КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Історія риторики як науки й одного з видів мистецтва

31 жовтня 2017 року відбувся науково-практичний студентський семінар ФТІ „Історія риторики як науки й одного з видів мистецтва”. Мета цього семінару – охарактеризувати риторику як універсальну науку, тісно пов’язану з культурою мовлення, стилістикою, прагматикою, етикою й естетикою, поетикою й філософією та іншими предметами, розкрити її прикладну спрямованість, показати, наскільки ця наука вчить людину грамотно й розумно вчиняти в життєвих ситуаціях, розкрити практичний характер законів риторики.

Із виступами, тематика яких відображала сутність і становлення риторики як науки й одного із видів мистецтва від найдавнішого часу й аж до сучасності, її значення й важливість володіння знаннями законів риторики з метою досягнення успіхів у будь-якій діяльності, виступили 14 доповідачів.

Цікавими й системними були виступи Марії Бондар (ФІ-72), Богдана Мажара (ФІ-72), Івана Кудіна (ФІ-73), Ріво Карапуччі (ФІ-72), Катерини Сокол-Черніловської (ФІ-72), Богдана Омельченка (ФІ-72), Олексія Ківи (ФІ-72) та ін. Ці доповіді присвячені умінню вести дискусію, коректно заявляти про свою позицію, навичкам володіння ораторським мистецтвом. Учасники семінару постійно намагалися побудувати розмову так, де б не лише показувати уміння аргументувати власні твердження, осягнути їх практичну доцільність у розкритті основної теми, а й виявити здібності в обговоренні проблем диспутанта, унаочнити майстерність у процесі діалогу, полеміки чи дискусії, показати талант і дипломатичних, і особистісних, і життєствердних, і переможних умінь, досягаючи бажаного результату.

Слушними й інформативними були виступи таких студентів, як-от: Катерини Кустарьової (ФІ-73), Маріанни Малайреу (ФІ-73), Марії Замкової (ФІ-73), Еліни Мітрофанової (ФІ-73), Мирослави Букацели (ФІ-72), Валерії Щербакової (ФІ-72), Анатолія Шатила (ФІ-73) та ін. Ці виступи стосувалися основних законів риторики, уміння вибудовувати систему знань про предмет дослідження, аналізувати узагальнений образ аудиторії за критеріями соціально-демографічного, соціально-психологічного та індивідуально-особистісного характеру.

Таким чином, риторика як наука комплексна та прикладна може застосуватися в різних галузях. У комунікативній сфері риторика виступає як інструмент у досягненні результату, морально й технологічно допомагає реалізовувати поставлену мету. У суспільному житті служить для розвитку таких морально-етичних якостей, як тактовність, коректність, як уміння вільно висловлювати свої погляди, не обмежуючи чужої свободи. Риторика формує культуру мовлення й критичність мислення, спонукає до самостійного вирішення складних проблем і завдань, навчає управляти емоційною складовою самого себе й моделювати поведінку аудиторії, привертати увагу, зацікавлювати й залучати однодумців.