КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Анотація дисципліни «Історія української культури в контексті світової (мультимедійне забезпечення)»

Дисципліна «Історія української культури в контексті світової (мультимедійне забезпечення)» належить до навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів) блоку 6 «соціально-гуманітарні дисципліни №1» та призначена для бакалаврів всіх напрямів підготовки технічних, гуманітарних і  соціально-економічних спеціальностей.

Опанувавши програму, студент сформує такі компетентності:

 • осмислить місце української культури в історії сучасної світової та європейської культури;
 • сформує науковий світогляд, що сприятиме творчій активності в умовах глобалізації світу та процесів євроінтеграції;
 • визначить  власну життєву позицію для стратегічного осмислення свого професійного становлення;
 • усвідомить  специфіку української національної культури;
 • орієнтуватиметься в процесах глобалізації з позиції національної ідентичності.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • засад української культури від зародження до сучасного стану;
 • сутності української культури та соціально-культурних процесів у контексті світової цивілізації;
 • основ інтеграції культурних цінностей у життєдіяльність людини;
 • періодів розквіту української культури, – з огляду на те, що саме на цих етапах закладаються світоглядні характеристики ментальності, які у подальших періодах розвитку культури знаходять відображення в формуванні цілісної системи: екосфери і аксіосфери  культурного буття.

уміння:

 • визначати місце української культури в контексті світової;
 • створювати тематичні презентації відповідно до програми навчального модуля;
 • аналізувати соціокультурний стан української культури, визначати головні проблеми та пріоритетні потреби;
 • класифікувати досягнення вітчизняної культури, використовуючи ознаки синхронічних та діахронічних зв’язків;
 • інтегрувати власну діяльність у культурне оточення з урахуванням національних елементів.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки