КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Посібник з української мови та літератури для вступників до технічних вузів

Посібник з української мови та літератури для вступників до технічних вузів

Даний посібник розрахований на вступників до технічних вузів і базується на програмі середньої школи. Матеріал, що падається, зорієнтовано на практичну підготовку абітурієнтів. З цією метою висвітлено основні вимоги до вступних письмових іспитів з української мови та літератури до технічного вузу. Мета програми, що є у посібнику, – за короткий час (47 годин) підготувати вступників до іспиту. Саме цим зумовлена структура програми:

Граматичний мінімум – 13 год.

Пунктуаційний мінімум – 10 год.

Лексичний мінімум – 5 год.

Контрольно-тренувальні заняття – 19 год.

Методичні вказівки містять основні вимоги до письмового вступного іспиту, рекомендації для роботи над творами з конкретної літературної тематики і творами «вільної» тематики, пояснення до контрольно-тренувальних занять та ін. Вступники знайдуть конкретні рекомендації, як краще готуватись і на що звернути увагу, готуючись до іспиту; для викладачів розроблена система контрольно-тренувальних занять. Робоча програма з української літератури складена на основі шкільної програми. Для гуманітарних спеціальностей обсяг вивчення творчості деяких письменників – розширено. Також до програми внесено імена таких письменників, як М. Черемшина, Л. Мартович, О. Теліга, О. Ольжич та ін.

Дібрані за певною системою контрольно-тренувальні заняття повинні допомагати вступникам повторити граматичний, пунктуальний мінімум і одночасно засвоїти основні принципи написання творів.

Кожен із запропонованих контрольно-тренувальних занять має на меті виробити у абітурієнта навички написання творів, навчити у логічній послідовності викладати свої  знання і думки стосовно обраної теми.

Подається і «Памʼятка вступника «Перевір себе», яка допоможе послідовно відтворити всі етапи роботи над твором різної тематики і ознайомитись з окремим практичними розробленнями для написання творів.

Підсумкове заняття пропонується провести в умовах максимального наближення до умов іспиту. Для цього надається перелік тем, на яких треба зосередити увагу абітурієнта.

Контрольно-тренувальні завдання допоможуть закріпити певні граматичні навички, логічність і послідовність у складанні планів, у викладі думок, що загалом має підвищити рівень писемного мовлення вступників.

Літературознавчий словник охоплює найнеобхідніші терміни з теорії літератури.

До посібника додається і список рекомендованої літератури.