КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка

Герасимчук В.А. Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету – 2014: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 155–158.

Багатюще творче надбання і тернистий життєвий шлях Тараса Шевченка засвідчують універсальний характер його світорозуміння і світопочування. Від культури Київської Русі в ньому вкарбувалися духовні, естетичні і етичні основи щирого ранньохристиянського людинолюбства, велич візантійсько-руського піднесення, проникнення у душевні глибини ближнього, розуміння категорії божественного в естетичних категорійних вимірах – істинності, доброчесності, духовної і душевної краси. Міфологічні уявлення, фольклор, козацька культура спричинили в ньому вітальну непогамовну спрагу до життя – чуттєву і пізнавальну водночас. Ренесансно-барокова, просвітницька доба відкладалася у свідомості Шевченка в естетичних поняттях відновлення, відродження.