КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Філософія українського романтизму: архетипно-ментальне обґрунтування

Герасимчук В.А. Філософія українського романтизму: архетипно-ментальне обґрунтування // Дні науки філософського факультету – 2011: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2011. – Ч. 2. – С. 17–19.

Український романтизм – явище у світовій культурі надзвичайно унікальне і cамобутнє. Ще від часів зачарування Україною відомого німецького філософа і етнографа Й.Г. Гердера українська ментальність стала предметом дослідження і західних, і російських, і українських дослідників. Феномени української ментальності складають усталену систему архетипів, описану С.Б. Кримським. Українські архетипи, феномени української ментальності виявилися найбільш згніздованими і найяскравіше проявленими в романтизмі. Усі дослідники української ментальності в один голос субстанційними рисами українців називали ірраціональність, пріоритет духовного, образно-художнє світосприймання, поетичність, розвинуті естетичні почуття. Цю низку феноменів доповнювали і «найрідніші» «нутряні» мотиви – мотиви скрушності, постійного плачу за нездійсненим  і  нездійсненним.  «Чуттєвий  світогляд» був  втілений  і  сформульований у «філософії серця» (Г. Сковорода, Д. Чижевський, П. Юркевич).