КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Специфіка нехудожності у художньому тексті

Герасимчук В.А. Специфіка нехудожності у художньому тексті // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. пр. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. − Вип. 18. – С. 33−41.

Нехудожність у художньому тексті, ясна річ, не є еквівалентним поняттям нехудожності у науковому, хоча й корелює з ним; її можна розглядати лише в аспекті художнього вираження наукового мислення. У статті розглядається співвідношення нехудожнього і художнього компонента в межах одного тексту, особливості функціонування в ньому нехудожніх компонентів, акцентується їх «амбівалентна поведінка», обумовлена жанровою специфікою тексту. Окремо підкреслюється, що явище нехудожності в художньому тексті передбачає і відповідний підхід до його аналізу, відповідну метамову, яка розширює дослідницьке поле, включаючи культурологічні методи тлумачення цього явища.