КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Полісемантичність образів символів гори і долини у творчості Т. Манна і Л. Леонова 

Герасимук В.А. Полісемантичність образів символів гори і долини у творчості Т. Манна і Л. Леонова  //  Гуманітарний  вісник  Переяслав-Хмельницького  ДПУ  ім. Г. Сковороди: Наук.-теорет. збірн. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – № 6. – С. 165 – 174.

У статті описується процес розкодування тексту шляхом виокремлення його домінантних образно-поняттєвих структур, шляхом з’ясування провідної ідейно-концептуальної думки автора, при цьому акцентується значуща роль на всіх рівнях тексту образів-символів. У спільному інтерпретаційному просторі двох філософських романів Т.Манна «Чарівна гора» (1924) і Л.Леонова «Скутаревський» (1932) здійснюється прагматико-семантичний аналіз символіко-образної бінарної опозиції гора і долина, її смислова варіативність, смислотвірні та формотвірні характеристики, символічні значення, особливості функціонування у тексті філософського роману.