КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Поліметодологія – шлях до адекватності сприйняття літературного тексту

Герасимчук В.А. Поліметодологія – шлях до адекватності сприйняття літературного тексту // Totallogy – ХХІ: Постнекласичні дослідження. – К.: Центр гуманітарної освіти НАНУ, 2007. – Вип.17/18. – С. 384–400.

Репрезентована автором поліметодологія (міждисциплінарний підхід), конкретизується як культурологічне літературознавство, що передбачає такі рівні у дослідженні та інтерпретації літературного тексту: по-перше, гуманітарна проблематизація і актуалізація інтерпретованого матеріалу: констатація «принципового нерозуміння» тексту або тих чи інших його аспектів та культурологічне подолання цього «нерозуміння»; по-друге, зіставлення досліджуваного тексту з іншими текстами культури; по-третє, виокремлення і опис провідних текстових структур, парадигм; по-четверте, аналіз особливостей тексту як суперечливих буттєвісних первнів людини в антропософському вимірі, явлених у формі універсалій та констант.