КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості трансформації (Продовження)

Герасимчук В.А. Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості трансформації (Продовження) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 1. – С. 37– 44; № 2. – С. 53–59.

Розкривається синкретична природа міфу, яка стала ґенезою художньої свідомості. Особливо акцентується відчутна сюжетно-композиційна роль міфу у формуванні, становленні та функціонуванні фольклорних та літературних жанрів. Простежується процес виламування з міфу різноманітних фольклорних жанрів (легенда, епос, казка, обрядова поезія), трансформація в них міфологічних мотивів. Аналізуються також особливості трансформації міфологічних мотивів у літературних жанрах, зокрема, циклічність оповіді, ідея персонажів-двійників, а також різні міфологічні сюжети, образи.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки