КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Метафизика образа: особенности «человека без особенностей»

Герасимчук В. Метафизика образа: особенности «человека без особенностей» // Slavonic literatures within the world context: Зборн. навук. артык.: У 3 т. – Т.2. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 319–325.

У статті розглядається процес пошуку у 20ст. духовно-ціннісної парадигми для нової культурологічні моделі людини. Абсолютно ориґінальними в цьому сенсі є два літературних тексти, знакових для вираження усіх нюансів проблеми нової людини – це “Людина без властивостей” Р. Музіля і “Життя Клима Самгіна” М. Горького. Здійснюється порівняльний аналіз духовно-ціннісних координат та метафізичних сутностей основних персонажів цих текстів. Якщо для героя Музіля «реальність» всього лише «розподіл наявного», яка розмиває людські властивості, перетворюючи їх на функції, то Самгін, повністю «розчиняючись» в інших персонажах тексту, позбавляється всіх властивостей.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки