КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Кваліфікативний статус слова у смисловому плані тексту

Герасимчук В.А. Кваліфікативний статус слова у смисловому плані тексту // Дні науки філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка. – 2008: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2008. – Ч. 4. – С. 16–17.

На сьогодні дедалі очевидним є феномен взаємозлиття і взаємопереливання різних сфер свідомості – “наративного зближення” літературного, філософського і  наукового  дискурсів – в одному вербальному тексті, що розмиває його традиційно усталені жанрово- стильові межі. Зауважений процес настійливо прибирає характеру тотальності надто у філософії і літературі. Транссуб’єктивний зміст оповідної мовленнєвої форми виводить на екран проблемальності епістемологічну потребу відтворювати полісутність нашого “Я” в його фундаментальних формах життя і досвіду – лінгвістичних, психологічних, онтологічних, філософських і культурологічних.