КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Екзистенціалістський роман: «потік свідомості» про кризу свідомості

Герасимчук В.А. Екзистенціалістський роман: «потік свідомості» про кризу свідомості (Ж.-П.Сартр «Нудота») // Практична філософія. – 2007. – №1. – С.184 – 190.

Мета статті – розглянути специфіку тексту роману, що є оригінальною кореляцією філософського та художнього мислення, відображеного у наративній формі «потоку свідомості»; підкреслити особливості авторського філософування, процес зародження та перебігу думки, розкрити природу «метафізичних переживаннь», уяви, що породжує ірреальні гіперболізовані образи. «Філософія існування», в екзистенціалах якої намагається розібратися герой Сартра, виводить його на розуміння, як йому здається, «філософії життя». Пройшовши болісний шлях «огидного існування», осягнувши його, герой зрештою виходить на шлях сущого – свободи, яка відкриває можливість обрати себе (свою сутність) і актуалізувати своє майбутнє (життя).