КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

«Гра в бісер» Г. Гессе як продукт кризи культури

Герасимчук В.А. «Гра в бісер» Г. Гессе як продукт кризи культури // Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2006. – Ч. VІ. – C. 14–17.

Роман Г. Гессе розкриває інтенційні устремління автора подолати кризу культури та людини ХХ ст. – шляхом осмислення духовних опозицій як різних можливостей здійснення людини і культури. Поняття Гри в бісер, яке у тексті роману спочатку розгортається як парадигматичний взірець культуроцентризму, як спосіб зберігання культурних надбань людства у формі духовного, своєрідний різновид “високорозвинутої таємної мови, в якій беруть участь найрізноманітніші науки і мистецтва”, зрештою, постає промовистим символом кризи культури.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки