КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Майже все про числівник: Навч. посібн

Герасимчук В.А. Майже все про числівник: Навч. посібн. (гриф Міносвіти). К.: ІСДО, 1995. 124 с.

Цифри, числа стали нашим повсякденням. Ми вчимося додавати, віднімати, ділити, множити. Тож числівник як лексичний еквівалент числа перейшов до розряду найуживаніших мовних понять числівників.

Мета посібника – прищепити навички правильного з погляду граматичних, орфоепічних норм уживання, навчити узгоджувати їх форми з іншими частинами мови в тому чи тому контексті, чим сприяти піднесенню загальної культури усного і писемного мовлення.

Видання містить цікаві розвідки, вправи, завдання з історії творення числівників, нумерацій, народної математики, метрології, фразеології, числової магії тощо.

Окремо подається таблиця кількісних і порядкових числівників різними мовами, сучасними, а також давніми класичними.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки