КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Фольклорно-міфологічні мотиви, як духовна основа творів Л.Українки.

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
Фольклорно-міфологічні мотиви, як духовна основа творів Лесі Українки збірник статтей каф. – 2014., друк.
http://kumlk.kpi.ua/

Фольклорно-міфологічні мотиви як духовна основа творів Лесі Українки

У статті розглянуто особливості фольклорних мотивів у творах Л.Українки. Автором доведено, що саме фольклорні мотиви стали одними з основних джерел і стали засобом акумулювання філософських, морально- етичних та естетичних ідей у творах поетеси.

У статті розкривається естетична вага слова в художньому творі, естетична функція мови в цілому як специфічної ознаки художньо-образного мислення і мовлення. Автором аналізуються художні тексти, досліджуються принципи виявлення органічного зв’язку між тим, що зображено в творі і як зображено. Адже ідейний зміст будь-якого твору виражається в образній системі, яка виступає формою цього змісту, тоді як формою образів є поетичне мовлення, яке в свою чергу є сферою естетичного функціонування мови.

Ключові слова: фольклор, міфологічні мотиви, духовність, композиція, пісня.