КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Міф як елемент культури романтизму

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
Міф як елемент культури романтизму / Л.М. Сидоренко // Міжнародна наукова конференція «Projekty naukowe»: збірник наукових доповідей, м. Варшава, 27-28 лютого 2015. – С. 75-78.
конференция.com.ua/pages/view/982

Міф як елемент культури романтизму

У статті розглядається трансформація міфу як естетичного феномену культури з глибоким символічним значенням, як універсальне явище, в  якому поєднуються минуле з майбутнім. Аналізуються концепції міфу, що сформувалися у культурному просторі. Виділяється символізм, який вийшов за межі художнього напряму і включив в себе філософію, релігію. Міфологія розглядається як духовна основа романтизму, претендуючи тим самим на культурну універсальність.

Розглядаються етапи розвитку міфу, які йшли від хаотичного, дисгармонійного до впорядкованого, відповідного, гармонійного, в чому можна переконатися при порівнянні міфологічних образів різних історичних періодів. Міфологічні образи епохи матріархату характеризувалися незграбними, а часто навіть потворними формами і були вельми далекі від пізнішої пластичної гармонії.

Ключові слова: міф, культура, символізм, поезія, романтизм, міфотворчість, образи, епоха,філософія, душа, матріархат,патріархат, міфосвідомість, міфологія, архетип, образ, культурогенез.