КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Міфологізація свідомості

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
Міфологізація свідомості. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2015 с.

Міфологізація свідомості

У статі розглядається міфологічна свідомість як складова колективної психіки, що забезпечує зв’язок несвідомого зі свідомим. Аналізується феномен міфологічної свідомості, як будь-яке інше явище суспільного життя, що розкривається у багато вимірності форм свого конкретно-історичного існування. Досліджується різноплановість концептуальних й методологічних розвідок у підході до розгляду міфологічної свідомості.

Розглядається міфологічне світобачення як один  із  витоків формування як індивідуальної, так і суспільної свідомості. Досліджується природа та структура сучасних міфологічних конструкцій, визначається їх реальна роль в мотивації соціально-політичної та морально-естетичної діяльності людей, шляхи та способи проникнення міфології в численні сфери суспільства, формування на цій основі певних алгоритмів поведінки соціальних груп є, безумовно, актуальним для соціально-філософського аналізу.

Ключові слова: міф, міфологія, свідомість, міфотворчість, образ, душа, архетип, культура.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки