КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Людина, як образний домінант естетичної теорії романтизму

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
Людина, як образний домінант естетичної теорії. Всеукраїнська науково- практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2014 – 248 с., 200-203 с.

www.ukr-slov.com.ua

Людина, як образний домінант естетичної теорії романтизму

У статті досліджено онтологічне підґрунтя романтизму, на якому постає образ людини, окреслений у філософії, літературі та культурі.

З’ясовано ті форми, які найбільш адекватно передають духовний пошук людини.

Розкривається поняття домінанти як важливої характеристики художнього образу. У статті визначаються структурно-функціональні характеристики домінанти, пояснюється необхідність її використання в теорії композиції, в структурно-композиційному аналізі творів мистецтва, при вивченні психологічних процесів художньої творчості та сприйняття творів мистецтва.

Ключові слова: єдність почуттів, романтична іронія, духовність, суб’єктивна діалектика.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки