КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Діалог культур у суспільній взаємодії

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
«Діалог культур у суспільній взаємодії» Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова і культура у сучасному гуманітарному часопросторі». 2013 – 280с., С. 247-251.
www.ukr-slov.com.ua

Діалог культур у суспільній взаємодії

Стаття присвячена розгляду питань взаємного впливу історичних та культурних процесів Заходу і Сходу. Під впливом зовнішнього фактора на Сході створюється в культурі так звана “нова модель”. Традиційний менталітет людини на Сході змінюється, що не могло не відбитися на культурі та мові. Аналізується, як ставиться і вирішується проблема діалогу культур Заходу і Сходу.

Представлені історичні підходи культури Заходу і Сходу в різноманітті досвіду конкретної соціальної і культурної практики, в безпосередній взаємодіъ суб’єктів. Розглядається культура з точки зору історичного підходу – певна історична цілісність. У статті подається тимчасова специфіка функціональних, символічних і ідейних підстав, яка, на наш погляд, визначає характер ставлення до інших культур, форми і способи культурного обміну і взаємодії.

Ключові слова: мова, традиції, діалог культур, духовні принципи.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки