КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Перекладацька діяльність Тараса Шевченка

Перекладацька діяльність Тараса Шевченка

У доповіді студентки йдеться про поетичні переклади Тараса Шевченка, їх особливості та історію вивчення цього питання в українському перекладознавстві. Доповідачка акцентує увагу на тому факті, що чітких граней між перекладами, переспівами, варіаціями, переробленнями у перекладацькій спадщині поета провести не можна. Докладніше автор спинилася на перекладах з польської різних авторів,  а також на переспівах Біблії у циклі «Давидові псалми». Оригінальним, поетично досконалим є переклад уривків  зі «Слова о полку Ігоревім», таких частин, як «Плач Ярославни» та «З пересвіту до вечора». У доповіді подано мовностилістичний аналіз перекладу та вказано на особливості авторського мовлення: ритміку, фоностилістичні ефекти.