КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

МОЗКОВИЙ ШТУРМ ЯК ОДИН З ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ

Необхідною умовою успішної сучасної освіти є пошук нових прийомів і методик навчання, які направлені на формування всебічно розвиненої особистості. Методикою викладання наукової української мови передбачено використання таких форм навчання, які допомагають створити комфортні умови для освітньої діяльності студентів і спонукають їх до високої навчальної активності. Саме інтерактивне навчання, яке використовується на заняттях з мови і спонукає студентів до пошуку нової інформації та допомагає розвитку кожної особистості [1, с. 9-15].

Сучасна освіта, заснована на інтеграції різних методів і різних наук, сприяє цілісному усвідомленню сучасного світу і збільшує креативний потенціал особистості. Інтеграція ж знань неможлива без застосування творчих зусиль та інтерактивних методів навчання.

Інтерактивні технології навчання є, на наш погляд, досить продуктивними, а їх використання у навчальному процесі сприяє реалізації вказаних вище завдань. Серед великої кількості технологій найпопулярнішим є метод мозкового штурму.

За результатами дослідження «мозковий штурм», як інтерактивний метод, широко використовується у процесі навчання студентів. Він забезпечує комунікативну спрямованість навчання, сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, дає можливість розвивати та вдосконалювати мовленнєву діяльність.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки