КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

ЛАТИНІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

У сучасному світі міжнародні зв’язки та контакти в умовах науково- технічної революції стрімко розвиваються, удосконалюються засоби масової комунікації, що призводить до активізації процесів запозичення; відкриваються нові шляхи і можливості проникнення в нашу мову іншомовної лексики. Нині ми спостерігаємо тенденцію до посилення процесів міжмовної взаємодії. Це пояснює особливе зацікавлення вітчизняних і зарубіжних вчених питаннями, пов’язаними з проблемою мовних контактів.

Словниковий склад мови є відображенням національної культури, історичного досвіду і коду нації, зберігаючи у формі запозичень сліди контактів з іншими народами. Однією з найчисленніших груп іншомовної лексики в українській, як і в інших європейських мовах, є запозичення з латинської мови.

Читати далі…