КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Кров як відповідник живої істоти у традиційному та сучасному світогляді

Завадська В.В. Кров як відповідник живої істоти у традиційному та сучасному світогляді // Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Третьої та Четвертої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених / Колектив авторів. – Одеса: 2015. – С.62-73. – Режим доступу:

https://sites.google.com/site/kpiukrmova/

Кров у міфологічній світоглядній системі має статус не просто фізіологічної рідини – це жива субстанція, відповідник певної істоти. Ставлення до крові у традиційних культурах було надзвичайно серйозне. Заборона кровопролиття мотивувалася вірою у загальнокосмічну руйнівну силу подібних дій, нейтралізувати яку можна було лише проливши кров у відповідь. Таким чином, звичаєвий ланцюжок «кровної помсти», характерний для багатьох народів, був не просто актом-відповіддю ображеної сторони – це була духовно-фізична вимога відновлення світового балансу. Відсутність подібних дій призводила до того, що вбита істота ніби продовжувала своє життя, просто у якийсь аномальний спосіб, залишаючись «прив’язаною» до місця кровопролиття і набуваючи статусу «заложного» покійника.  

Ключові слова:  кров, кровна помста, традиційна культура, «заложні» покійники.