КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Коли «вікно» не є вікном, або ще раз про сучасну українську ІТ-термінологію

Завадська В.В. Коли «вікно» не є вікном, або ще раз про сучасну українську ІТ-термінологію // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 43. – КНУ ім. Т. Шевченка. – С.20 -26. – Режим доступу:  

http://philology.knu.ua/library/zagal/Ukr_movoznavstvo_2013_43/

У статті розглядаються особливості перекладу термінів українською мовою, зокрема в ІТ-сфері, у галузі комп’ютерної термінології. Окреслено проблеми,

пов’язані з мовою-посередницею та явищем калькування термінів, вказано

причини появи термінів, що є нехарактерними для української літературної

мови. Подано деякі рекомендації практичного характеру щодо застосування термінів у професійному спілкуванні.

Ключові слова: переклад, термін, ІТ-термінологія, ІТ-переклад, стандартизація термінів.